Choć pod względem utrzymania zeszłotygodniowych cen ankietowane punkty skupu wykazały się stosunkową zgodnością to w zakresie prognoz na najbliższe tygodnie widać duże rozbieżności. Część zakładów stwierdza możliwość niewielkiego wzrostu stawek w najbliższym czasie, inne zapowiadają stabilizację cen do końca żniw. Okres zapowiadanej stabilizacji w cennikach jest różny i wynosi od 2 do 4 tygodni. Ceny uzależnione będą od dostępności bydła oraz sytuacji na rynkach zagranicznych.

W ankietowanych punktach skupu stawki oferowane za buhaje w klasie R mieszczą się w zakresie 11,40 –12,80 zł/kg, natomiast w klasie O 11,00 – 12,40 zł/kg. Cena samców skupowanych w wadze żywej wynosi od 6,00 do 7,50 zł/kg. W porównaniu do zeszłego tygodnia średnia stawka za byki w wadze bitej ciepłej wzrosła dla klasy R i O odpowiednio o 0,14 i 0,15 zł/kg. W przypadku samców skupowanych w wadze żywej średnia stawka wzrosła o 0,10 zł/kg.

Obecne stawki w przypadku jałówek w klasie R osiągają od 11,20 – 13,30 zł/kg, a w klasie O 10,80 – 12,50 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać od 5,50 do 7,30 zł/kg. W porównaniu do zeszłego tygodnia średnia stawka za jałówki w rozliczeniu na WBC oraz w wadze żywej nie uległa znaczącym zmianom.

Ceny za krowy sprzedawane w rozliczeniu na WBC wynoszą od 9,80 do 10,80 zł/kg. Za wagę żywą rolnicy mogą otrzymać od 4,50 do 5,20 zł/kg. Średnia stawka za krowy w wadze bitej ciepłej nie uległa istotnej zmianie, a w przypadku wagi żywej wzrosła o 0,17 zł/kg. (ceny netto).