W Starym Polu 51 hodowców z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego zaprezentowało w sumie prawie 130 zwierząt. W grupie bydła swoje zwierzęta prezentowało 17 hodowców, w tym 3 hodowców wystawiło 12 krów ras mięsnych – charolaise i limousine.

Czempionką w kategorii pierwiastek została ZIMA 18 (PL005196971745), urodzona 6 stycznia 2009 po buhaju TORNADO (PL00509849360). Uznano ją także superczempionką wystawy, a pochodzi z Gospodarstwa Rolnego Fortune w Cieszymowie. Wiceczempionką w tej samej kategorii została RENIA 3 (PL 005208461871) z Gospodarstwa Rolnego Międzychód z Zalewa, urodzona 11 listopada 2008 po buhaju amerykańskiego pochodzenia o imieniu ALTAARMSTE (US132967734).

Spośród krów w II laktacji i dalszych na czepiona wybrano ALEJĘ 5 (PL005151747842), urodzoną 17 maja 2007 po buhaju ROTHENEUF francuskiego pochodzenia (FR5360661767) z gospodarstwa Józefa Kapłona z miejscowości Marianka. Wiceczempionką została HEIDRUN 1 (PL005172507340) hodowli OHZ Bobrowniki, urodzona 26 września 2007 po buhaju ATWIND amerykańskiego pochodzenia z nr US60071199.

W kategorii jałówek w wieku 12 – 14 miesięcy czempionem wystawy została KULA 10 (PL005283987116), urodzona 6 czerwca 2010 po buhaju amerykańskiego pochodzenia o imieniu ALTAMAXLIF (US 61077164). Wiceczempionka to KOZA 15 (PL005283986966), ur. 13 maja 2010 po buhaju IRVING (PL005137046266). Obie jałówki pochodzą z gospodarstwa Fortune w Cieszymowie.

Czempionką jałówek w wieku 15 – 18 miesięcy została MAJORKA 2 hodowli GR Międzychód.  (PL005215786442) z 27 stycznia 2010 po buhaju amerykańskiego pochodzenia o imieniu MR.MINISTER (US 133588633). Wiceczempionka SAGA 23 (PL005215786466), urodziła się 9 lutego 2010, a pochodzi po buhaju JOHNNY RED holenderskiego pochodzenia (NL325524748). Obie jałówki są hodowli GR Międzychód.

W przypadku najstarszych jałówek, w wieku powyżej 18 miesięcy czempionem wystawy została wybrana BIBA 30 (PL005215786053)również hodowli GR Międzychód, ur. 30 września 2009 po buhaju amerykańskiego pochodzenia SUEDE (US 129443405). BIBA 30 to także superczempionka wśród jałówek. Wiceczemipionka, pochodząca z GR Fortune w Cieszymowie, to TAMARA 17 (PL005217305360) z 6 grudnia 2009, pochodząca po buhaju kanadyjskiego pochodzenia o imieniu ALTALOUVRE i nr CA9388055.

Targi odbyły się w dniach 18 i 19 czerwca 2011 r. na terenach Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu. Szacuje się, że wystawę zwierząt odwiedziło 12 tysięcy osób, a całkowita liczba zwiedzających na targach sięgnęła 40 tysięcy.