Kolejne obniżki cen mleka pogarszają i tak już trudną sytuację producentów. Wielu rolników głowi się, jak dotrwać do nowego sezonu w sytuacji kończących się zapasów pasz. Większość, ze względu na niską cenę mleka, nie może pozwolić sobie na ponadprogramowe zakupy.

Na skutek mniejszej podaży pasz, następuje również spadek produkcji mleka, co w efekcie przekłada się na obniżenie rentowności, o ile jeszcze można o takiej mówić.

Według danych GUS–u, średnia cena mleka w Polsce wyniosła w styczniu 2016 r. 111,80 zł/hl. Osiągnięta cena była niższa o 1 proc. od tej sprzed miesiąca i aż o 8,5 proc. niższa od stawek wypłacanych w analogicznym okresie 2015 r.

Najwyższą cenę odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 118,45 zł/hl
• Lubuskim – 118,34 zł/hl
• Warmińsko – Mazurskim – 113,96 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• Łódzkim – 102,12 zł/hl
• Świętokrzyskim – 103,96 zł/hl
• Podkarpackim – 105,43 zł/hl