Grono naukowców, specjalistów i ekspertów z kraju i ze świata dyskutowało nad strategią rozwoju segmentu wołowiny w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Australii, Francji, Danii, Irlandii, Walii, Japonii oraz Austrii, choć poświęcona przede wszystkim produkcji wołowiny, została zorganizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – stąd potrzeba innowacyjności w badaniach i działaniach pozostawała przez cały czas w centrum uwagi uczestników projektu.
Praktyczny, biznesowy wymiar i cel projektu sprawił, że wśród uczestników konferencji, obok naukowców, znaleźli się też przedstawiciele branży mięsnej: producenci żywca, przetwórcy i handlowcy zainteresowani sposobem  na wykorzystanie potencjału drzemiącego w krajowym sektorze wołowiny.

Polska jest 7. w Europie producentem mięsa wołowego  (ponad 400 tys. t w 2010 r.), tyle że 68 proc. produkcji eksportujemy. – Efektem projektu badawczego musi być dobry produkt powstały w wyniku połączenia nauki z praktyką. Mówimy o wołowinie, której jakość i walory kulinarne satysfakcjonują konsumentów – mówił prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, lidera projektu.

Jak efektywnie zrealizować dwa cele: zdynamizować produkcję wołowiny oraz zwiększyć spożycie tego smacznego i cennego odżywczo mięsa? Z dyskusji na konferencji oraz z analiz dotychczasowych wyników badań i doświadczeń wynika jednoznacznie, że uda się zrealizować cele, jeśli priorytetem dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw wołowiny na rynek będzie satysfakcja konsumentów.

Ten projekt naukowy powstał dla przemysłu. Wierzę, że wyniki badań uda się wdrożyć w praktyce – podkreśliła na początku konferencji prof. Agnieszka Wierzbicka, kierownik projektu.

Na podstawie badań można już postawić diagnozę przyczyn spadku popytu na wołowinę w Polsce. Jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu na krajowym rynku wołowiny jest bowiem utrata zaufania klientów do tego mięsa. Aby odbudować zaufanie, trzeba oferować mięso w jakości, jakiej oczekują konsumenci. Gwarancją takiej jakości są systemy certyfikowanej jakości mięsa. Trzeba rozpowszechnić system standaryzacji wołowiny(QMP), warto też odwołać się do kulinarnych i smakowych tradycji związanych ze spożywaniem tego mięsa w naszym kraju. System certyfikacji QMP to sposób na odróżnienie wołowiny wysokiej jakości, rozumianej jako gwarancja satysfakcji konsumentów, od innej wołowiny dostępnej na rynku.