Podczas debaty na Konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” dyskutowano na temat efektywnego zarządzania produkcją mleka. Według dr Marcina Gołębiewskiego z SGGW, w obliczu nieustannego zwiększania skali produkcji i wynikających z tego ograniczeń czasowych, hodowcy potrzebują efektywnych rozwiązań, aby byli w stanie zarządzać coraz większymi stadami bydła.

- Warto przyglądać się tzw. precyzyjnym systemom zarządzania stadem, które bezpośrednio monitorują samo zwierzę. Pojawiają się systemy niezależne od systemów udojowych, z których informacja jaką otrzymuje hodowca nie stanowi dużej ilości danych z którymi nie do końca wiadomo co zrobić, tylko jest to konkretne rozwiązanie, np. dana krowa do zainseminowania między godziną 14.00 a 18.00. Musimy poszukiwać dobrych rozwiązań, a rozwiązaniem jest dostęp do szybkiej informacji – uważa dr Gołębiewski.

Zdaniem eksperta kierunek „Precision Dairy Farming” w produkcji mleczarskiej, przy obecnym rozwoju technologii IT, a także różnego rodzaju sensorów i biosensorów, będzie już wkrótce w zasięgu ręki polskiego hodowcy, podobnie jak technologia smartfonów.