Żywienie bydła mlecznego – krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, ściślej mówiąc krów o wydajności przekraczającej 10 tys. kg za laktację wymaga zastosowania precyzyjnych systemów żywienia oraz zarządzania stadem. Żywienie krów mlecznych stanowi największy udział w kosztach produkcji, a także jest to obszar w którym jest popełnianych najwięcej błędów, przez co można stwierdzić, że żywienie jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu produkcji mleka.

Wraz ze wzrostem potencjału produkcji nie uległa jednak zmianie wielkość przewodu pokarmowego krów. Zmiany nastąpiły w wykorzystaniu pasz – obecnie ich wykorzystanie jest bardziej efektywne, jednak by sprostać wymaganiom pokarmowym obecnie utrzymywanych krów – wielokrotnie wyższym niż przed kilkudziesięciu laty, należy sięgać do nowoczesnych technologii.

W oparciu o wyniki badań amerykańskich naukowców mówiących o niemożliwości uzyskania wydajności mlecznej powyżej 8 tys. litrów za laktację od krowy bez użycia wozu paszowego, prof. Maciej Kowalski z UR w Krakowie mówi o znaczeniu precyzji żywienia krów mlecznych oraz uczula jak bardzo ważną rolę odgrywa wóz paszowy i przygotowana w nim dawka TMR.

Podstawowym urządzeniem, które w wozie paszowym spełnia wymagania wartości pokarmowej dawki jest waga. Dopiero przez ważenie pasz – przez ważenie proporcji pasz w wozach paszowych, można żywić zwierzęta zgodnie z ich zapotrzebowaniem – tłumaczy prof. Kowalski.

Do minimum zalety zastosowania systemu żywienia TMR i wykorzystania wozów paszowych ogranicza właśnie zepsuta waga, niestaranne mieszanie, czy codziennie inny skład – co jest związane ze zmiennością pomiędzy balotami np. sianokiszonki, a także skarmianie pasz zepsutych, których po kilkunastu minutach mieszania w wozie paszowym nie jesteśmy w stanie odnaleźć – dodaje Kowalski.  

Podstawą dawki pokarmowej krów mlecznych niezmiennie pozostają najwyższej jakości pasze objętościowe, ale ważny jest także sposób ich przygotowania do skarmiania. W obecnych czasach liczy się nie tylko zawartość białka i energii w dawce, liczy się również struktura fizyczna całej dawki.

Skład dawek pokarmowych – bezdyskusyjnie cały świat musi żywić HF-y kukurydzą, która musi mieć odpowiednią zawartość suchej masy co pozwoli uzyskać wysoką wartość energetyczną, dobre rozdrobnienie całych roślin kukurydzy oraz samych jej ziarniaków – mówi Profesor.

Technologie do precyzyjnego żywienia krów mlecznych choć są niekiedy inwestycją kosztowną, w rezultacie mogą się okazać w pełni trafnymi, co odzwierciedli wyższa zdrowotność zwierząt – mniej problemów z chorobami metabolicznymi, wyższa produkcyjność zwierząt – związana z większym pobraniem paszy i również wyższą zdrowotnością. Mechanizacja żywienia to również niższy nakład siły roboczej na czynności związane z zadawaniem paszy. Wszystkie wymienione wyżej aspekty mogą wpłynąć na wyższą opłacalność produkcji pod warunkiem zachowania podstawowych zasad żywienia krów mlecznych związanych z wartością i jakością pasz objętościowych.