Oprócz prezentacji sprawozdania z działalności związku za rok 2013 i sprawozdań finansowych, przedstawiono plany na najbliższy czas. W tym roku przypada 20 – lecie Związku i z tej okazji, organizowana jest I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, która odbędzie się w Sielinku k/ Poznania w dniach 29 – 31 sierpnia.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwały o ufundowaniu Sztandaru PZHiPBM oraz o powołaniu Komisji Statutowej, która ma do 15.09.2014 przygotować propozycję nowego statutu Związku.

W zgromadzeniu wzięło udział ponad siedemdziesięciu hodowców, obecny był również profesor Henryk Jasiorowski – Honorowy Prezes PZHiPBM. Profesor zabrał głos w dyskusji nad kierunkiem rozwoju PZHiPBM.