Zaprezentowanie zwierząt w ringu nie jest łatwym zadaniem. Na samo przygotowanie krowy czy jałówki do wystawy trzeba włożyć wiele wysiłku, a do tego jeszcze należy kierować się przy tym wedle pewnych zasad, które mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu, czyli zwycięstwie zwierzęcia które prezentujemy.

Cały szereg przygotowań, zaczynając od wielokrotnego mycia przez strzyżenie i stosowanie wielu kosmetyków do oprowadzania zwierząt w ringu to zadania wymagające poświęcenia wielu godzin ciężkiej pracy.

Z takimi zagadnieniami zapoznali się uczestnicy warsztatów organizowanych przez Fundację Młody Hodowca. Podczas dwudniowego szkolenia młodzi hodowcy uczyli się w jaki sposób przygotować i zaprezentować krowę czy jałówkę podczas wystawy.

Każdy z uczestników pochodzi z rodzin, które zajmują się hodowlą bydła. Gospodarstwa, z których pochodzą różnią się znacznie pod względem liczebności stad (od 30 do 150 krów dojnych) co jednak w każdym z nich poziom genetyczny zwierząt jest na bardzo wysokim poziomie (wydajności laktacyjne powyżej 10 tys. kg) – mówi Agnieszka Jończyk prezes Fundacji.

W szkoleniu uczestniczyli młodzi hodowcy w wieku od 11 do 32 lat i co warto dodać było ono dobrowolne. Pięcioro uczestników owego szkolenia dołączy do grupy, która będzie reprezentowała Polskę podczas szkoły młodego hodowcy w Belgii. Tam poza nauką strzyżenia i pielęgnacji bydła wystawowego odbędzie się konkurs młodego hodowcy, którego zwycięzca pojedzie na 3 tygodniowy, profesjonalny kurs do Kanady.

Poza szkoleniem jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w chowie bydła mlecznego, a także problematyką zarządzania dużym przedsiębiorstwem. Nowo wybudowana obora na 540 sztuk oraz nowinki technologiczne w niej zastosowane wprawiają w ogromne zdumienie a dla młodych hodowców mogą stanowić pewną wskazówkę do działania we własnym gospodarstwie.

W organizacji szkolenia Fundacji Młody Hodowca pomogły: Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa, PH Konrad i De Heus, które zapewniły uczestnikom posiłki oraz niezbędny do ich pracy sprzęt. Szkolenie nie mogłoby odbyć się również bez zwierząt, które na czas warsztatów udostępniło Gospodarstwo Rolne Fortune Sp. z o.o. w Cieszymowie.

Fundacja Młody Hodowca działa od 2011 roku. Tworzy ją grupa młodzieży pasjonujących się w hodowli bydła, chcących poszerzać swoją wiedzę na ten temat oraz dzielić się zdobytymi umiejętnościami z innymi.