Fundacja Młody Hodowca działa od 2011 roku. Tworzy ją grupa młodzieży pasjonującej się w hodowli bydła, chcącej poszerzać swoją wiedzę na ten temat oraz dzielić się zdobytymi umiejętnościami z innymi.

- Nasza historia ma swój początek w 2010 roku, kiedy to odbyły się Europejskie Mistrzostwa Bydła Holsztyńskiego w Cremonie we Włoszech oraz towarzyszący im Europejski Konkurs Młodego Wystawcy - w którym udział wzięły Aneta i Emilia Zawadzkie z województwa podlaskiego - tłumaczy Agnieszka Jończyk, prezes Fundacji Młody Hodowca.

Agnieszka Jończyk oraz Aneta i Emilia Zawadzkie pod opieką PFHBiPM wzięły udział w Europejskiej Szkole Młodych Hodowców w Battice, tworząc zespół wraz z młodymi hodowcami słoweńskimi.

Następnego roku dziewczyny postanowiły stworzyć pełną 7-osobową reprezentację Polski w Battice i same zajęły się organizacją tego przedsięwzięcia.

Zdobyte podczas tych wyjazdów doświadczenia oraz zapoznanie się z działaniem podobnych instytucji krajów zachodnich, wywołały chęć stworzenia organizacji działającej na rzecz młodych hodowców bydła w Polsce.

Przygotowanie zwierząt krok po kroku

Zaprezentowanie zwierząt w ringu nie jest łatwym zadaniem. Na samo przygotowanie krowy czy jałówki do wystawy trzeba włożyć wiele wysiłku, a do tego jeszcze należy kierować się pewnymi zasadami, mogącymi pomóc w osiągnięciu sukcesu, czyli zwycięstwie zwierzęcia, które prezentujemy.

Cały szereg przygotowań, zaczynając od wielokrotnego mycia przez strzyżenie i stosowanie wielu kosmetyków, do oprowadzania zwierząt w ringu to zadania wymagające poświęcenia wielu godzin ciężkiej pracy.

Z takimi zagadnieniami zapoznali się uczestnicy warsztatów organizowanych przez Fundację Młody Hodowca. Podczas dwudniowego szkolenia młodzi hodowcy uczyli się, w jaki sposób przygotować i zaprezentować krowę czy jałówkę podczas wystawy.

Uczestnicy pochodzą z rodzin, które zajmują się hodowlą bydła.

Gospodarstwa, z których pochodzą, różnią się znacznie pod względem liczebności stad (od 30 do 150 krów dojnych), w każdym z nich poziom genetyczny zwierząt jest bardzo wysoki (wydajności laktacyjne powyżej 10 tys. kg) - mówi Agnieszka Jończyk, prezes Fundacji.

Gościem drugiego dnia szkolenia była pani Teresa Kapłon, która jest hodowczynią bydła z wieloletnim stażem, a jej zwierzęta wielokrotnie były prezentowane na wystawach. Od kilku lat pani Kapłon uczestniczy w wystawach jako sędzia, a podczas szkolenia udzielała młodym hodowcom wskazówek z prawidłowej prezentacji w ringu.

Poza szkoleniem jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w chowie bydła mlecznego, a także problematyką zarządzania dużym przedsiębiorstwem.

Nowo wybudowana obora na 540 sztuk oraz nowinki technologiczne w niej zastosowane wprawiają w ogromne zdumienie, a dla młodych hodowców mogą stanowić pewną wskazówkę do działania we własnym gospodarstwie.

Reprezentacja Polski

W szkoleniu uczestniczyli młodzi hodowcy w wieku od 11 do 32 lat i - co warto dodać - było ono dobrowolne. Pięcioro uczestników owego szkolenia dołączyło do grupy (7 osób), która reprezentowała Polskę podczas szkoły młodego hodowcy w Belgii.

Tam poza nauką strzyżenia i pielęgnacji bydła wystawowego odbył się konkurs młodego hodowcy, którego zwycięzca pojedzie na 3-tygodniowy, profesjonalny kurs do Kanady.

Podczas szkoły młodego hodowcy w Belgii, w skład polskiego zespołu wchodzili: Aleksandra Lasota, Elżbieta Jończyk, Emilia Zawadzka, Radosław Słupikowski, Krzysztof Cwikła, Cezary Krupiński, Łukasz Polewko.

W organizacji szkolenia w Cieszymowie pomogły nam: Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa, PH Konrad i De Heus, które zapewniły uczestnikom posiłki oraz niezbędny do ich pracy sprzęt. Szkolenie nie mogłoby odbyć się również bez zwierząt, które na czas warsztatów udostępniło Gospodarstwo Rolne Fortune Sp. z o.o. w Cieszymowie. Serdecznie za to dziękujemy - mówi Agnieszka Jończyk.