Sektor mleczarski jest drugim co do wielkości sektorem rolnym w UE, stanowiącym ponad 12% całkowitej produkcji rolnej. Zapewnia stałe zatrudnienie ponad 300 tysiącom pracowników w przemyśle mleczarskim oraz daje utrzymanie około 700 tysiącom rolników produkującym mleko.  Hodowcy bydła mlecznego oraz przetwórcy mleka poddawani są coraz większej presji w związku ze wzrostem zapotrzebowania na bezpieczne, smaczne i konkurencyjne cenowo produkty spożywcze, rosnącym znaczeniem dużych detalistów, potrzebą podążania za współczesnymi trendami oraz prowadzeniem działalności zgodnej z krajowymi regulacjami.

NAPRZECIW HODOWCOM BYDŁA

Od dłuższego czasu na obszarze całej Unii Europejskiej obserwuje się systematyczne zmniejszenie pogłowia bydła mlecznego przy jednoczesnym wzroście wydajności krów mlecznych. To zjawisko niesie ze sobą negatywne konsekwencje związane z pogorszeniem zdrowotności oraz płodności krów wysokomlecznych. Jednocześnie brak zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków środowiskowych może przyczynić się do spadku wydajności mlecznej oraz obniżenia jakości uzyskiwanego mleka. Dodatkowo, nowoczesna hodowla bydła mlecznego wymusza optymalizację żywienia oraz pełnego wykorzystania potencjału genetycznego stada.

W SUKURS PRZETWÓRCOM MLEKA

Sektor produkcji mlecznej stara się aktywnie reagować na pojawiające się trendy oraz potrzeby konsumentów. Współczesny rynek coraz większą uwagę przykłada do pochodzenia produktu, poszukując produktów lokalnych, bezpiecznych o najwyższej jakości. Równocześnie, na rynku obserwuje się wzrost zainteresowania tradycyjnymi produktami fermentowanymi oraz produktami funkcjonalnymi np. bez laktozy czy wysokobiałkowymi, czemu branża mleczarska stara się nieustannie sprostać. Te oraz inne potrzeby rynku mleczarskiego powinny rozwijać się w kierunku prozdrowotnym, co wymaga od producentów mleka radzenia sobie z dostarczaniem mleka o najwyższych walorach.

BEZPŁATNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

Właśnie do hodowców bydła mlecznego oraz przetwórców w małych i średnich przedsiębiorstwach adresowane są bezpłatne warsztaty online na temat współczesnych wyzwań i problemów w sektorze mleczarskim. Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu SUDAPS: Suport for Dairy Production Sector in RIS Regions realizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem w Turynie i EIT Food. Projekt jest finansowany przez Europejską Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food, a parterem warsztatów w Polsce jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Sesje szkoleniowe będą prowadzone w formule online. Warsztaty dla małych i średnich przetwórców mleka odbędą się 23-24 listopada br., a dla hodowców bydła i producentów mleka 3-4 grudnia br.

 

Warsztaty dla przetwórców mleka 23-24.11.2020

Zapisz się tutaj: https://bit.ly/3nlCCvQ 

Warsztaty dla hodowców bydła 3-4.12.2020

Zapisz się tutaj: https://bit.ly/36rpsGY 

 

Udział w Warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

 

EIT Food to największa europejska inicjatywa w zakresie innowacji w żywności, mająca na celu budowanie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego odpowiadającego na wyzwania przyszłości.  Inicjatywa zbudowana jest jako konsorcjum kluczowych biznesowych uczestników rynku spożywczego, start upów, ośrodków badawczych  i uniwersytetów z całej Europy. Jest jedną z ośmiu społeczności Wiedzy i Innowacji wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) , niezależnego organu UE stworzonego w 2008 roku w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w Europie.