Choroby pasożytnicze są powodem poważnych strat ekonomicznych, ponieważ powodują m.in. pogorszenie wyników opasu. Szkody mogą też wynikać z faktu, że tusze, bądź jej elementy mogą być konfiskowane z racji porażenia pasożytami. Dlatego odrobaczanie zwierząt powinno być rutynowym zabiegiem w gospodarstwie zajmującym się produkcją żywca wołowego.

Zagrożenie jest duże

Pastwisko to najtańsze źródło paszy. Wypas oprócz niewątpliwych zalet, zwiększa również ryzyko pobrania przez zwierzęta form inwazyjnych pasożytów. Należy jednak pamiętać, że choroby wywołane przez inwazje pasożytów zagrażają również zwierzętom utrzymywanym alkierzowo. Formy inwazyjne pasożytów mogą bowiem być przenoszone przez różnego rodzaju wektory ja np. ssaki drapieżne, owady, a także paszę.

Dobrą praktyką jest przeprowadzanie odrobaczania dwa razy w ciągu roku. Jesienny zabieg powinien mieć miejsce na ok. 2 tygodnie przed zakończeniem sezonu pastwiskowego, tak aby zwierzęta weszły do budynków „czyste”. Odrobaczane wiosenne powinno mieć miejsce na ok. 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem wypasu. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko wysiewu form inwazyjnych do środowiska, które prowadzi do rozprzestrzeniania się chorób w stadzie.

Aby w odpowiedni sposób przeprowadzić leczenie, należy najpierw dowiedzieć się jak silna jest inwazja oraz jakie gatunki pasożytów bytują w naszych zwierzętach. Najprostszą metodą zdobycia wiedzy na temat inwazji pasożytów, jest przeprowadzenie badania kału, bądź krwi bydła.

Groźne choroby

Jedną z najgroźniejszych chorób pasożytniczych jest choroba motylicza. Wywołuje ją motylica wątrobowa – przywra, która odpowiada za zapalenia wątroby i towarzyszące jej schorzenia metaboliczne oraz pogorszenie zdrowotności i przyrostów. Zagrożone są głównie zwierzęta korzystające z podmokłych pastwisk, ponieważ na nich bytują żywiciele pośredni pasożyta - ślimaki z rodziny błotniarkowatych. Metacerkarie motylicy mogą być zjadane przez bydło wraz z runią pastwiskową oraz wypijane z wodą. Choroba motylicza może wystąpić również u zwierząt niewypasanych, ponieważ jak podaje literatura, forma inwazyjna pasożyta jest zdolna do przetrwania w sianie.

Duże straty w produkcji żywca wołowego może powodować tasiemiec nieuzbrojony, wywołujący u bydła wągrzycę. Nazwa choroby bierze się z wągrów, które stwierdza się poubojowo w mięśniach: sercowym, międzyżebrowych, gardła, żuchwy i języka. Mięso zwierząt zarażonych jest konfiskowane ponieważ spożywanie go stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.

Chcąc produkować wołowinę najwyższej jakości, warto systematycznie przeprowadzać odrobaczanie zwierząt. Zabieg ten pozwoli zarówno na ograniczenie kosztów produkcji, jak również umożliwi uzyskanie maksymalnej stawki za sprzedawane zwierzęta.

Aby zadbać o końcowy produkt najwyższej jakości, doradcy z firmy Sokołów S.A. w ramach programu „Razem w przyszłość” udzielają swoim hodowcom wskazówek, jak postępować z cielętami, aby ograniczyć problemy i wyprodukować surowiec najwyższej jakości.