• Centrum Genetyczne PFHBiPM (CGen) udostępnia wyniki oceny wartości hodowlanej różnych grup zwierząt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, a rankingi samców dostępne są na stronie internetowej CGen.
  • Indeks Ekonomiczny pozwala porównać zyski z produkcji mleka samic z jednej laktacji.
  • Porównując buhaje na podstawie wartości IE każdy producent mleka może określić różnicę w spodziewanych zyskach i wybierać te buhaje, które pozwolą mu zarobić najwięcej.

Pierwsze miejsce zajmuje samiec Springsteen, którego Indeks Ekonomiczny wynosi 3049 zł. Jego ojcem jest Soundcloud, ojcem matki Casper, a ojcem matki matki Jedi.

Gigacube, samiec z drugiej pozycji, ma za ojca Gigabyte. Ojcem matki jest Dynamo, zaś pradziadkiem ze strony matki holenderski Supershot.

Na najniższym stopniu „pudła” stoi Rioaveso. W jego drzewie genealogicznym zameldowały się następujące buhaje: Rio, Bandares i Kingboy.

Na kolejnych miejscach od 4 do 10 uplasowały się: Monster, Danko Agar, Theodor, Promotor, Beachboy, Padington i Lexus.

Oto ranking topowych buhajów, utworzony na bazie wartości Indeksu Ekonomicznego (IE), którego wartości obliczane są przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

1.      Springsteen (MCHiRZ), 3049 zł; Soundcloud x Casper x Jedi

2.      Gigacube (Intergen), 2976 zł; Gigabyte x Dynamo x Supershot

3.      Rioaveso (WCHiRZ), 2973 zł; Rio x Bandares x Kingboy

4.      Monster (Genomix), 2940 zł; Jedi x Bombero x Predestine

5.      Danko Agar (WCHiRZ), 2884 zł; Garett x Braveness x Battlecry

6.      Theodor (WCHiRZ), 2859 zł; Timberlake x All Star x Battlecry

7.      Promotor (SHiUZ), 2836 zł; Predator x Hotshot x Fantasmic

8.      Beachboy (Intergen), 2830 zł; Bali x Medley x Supershot

9.      Padington (SHiUZ), 2829 zł; Soundcloud x Imax x Delco

10.  Lexus (WWS), 2822 zł; Legacy (CGen nie podaje ojca matki, oraz ojca matki matki)

Nasienie topowych buhajów jest dostępne w spółkach inseminacyjnych, których nazwy znajdują się w powyższym zestawieniu – w nawiasach, po imieniu samca.

Indeks Ekonomiczny uczy selekcji

Indeks Ekonomiczny (IE) jest indeksem selekcyjnym wyrażającym łączną wartość hodowlaną zwierzęcia w przeliczeniu na złotówki. Wartości Indeksu Ekonomicznego pozwalają na porównywanie zysków z produkcji mleka w odniesieniu do jednej laktacji. Dzięki niemu hodowcy mogą doskonalić swoje stada w kierunku maksymalizacji zysków.

Indeks został opracowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM we współpracy z hodowcami. W tym indeksie uwzględnione są następujące cechy: wydajność tłuszczu, wydajność białka, wydajność mleka, liczba komórek somatycznych, okres międzyciążowy, współczynnik zapłodnień jałówek, współczynnik zapłodnień krów, długowieczność, wysokość w krzyżu, wymię, nogi i racice.

Nie wolno zapominać, że wartość Indeksu Ekonomicznego jest zawsze udostępniana wraz z jej dokładnością. Dzięki temu hodowcy wiedzą na ile obliczona wartość oddaje rzeczywistą wartość genów zwierzęcia.

W przypadku buhajów IE pozwala określić o ile różnią się zyski od ich córek w przeliczeniu na laktację. Porównując buhaje na podstawie wartości IE każdy producent mleka może określić różnicę w spodziewanych zyskach i wybierać te buhaje, które pozwolą mu zarobić najwięcej. Dzięki wyrażeniu IE w złotówkach łatwiej jest zdecydować czy nie warto zainwestować w lepsze nasienie by w przyszłości uzyskiwać większe zyski.

Z Indeksem Ekonomicznym łatwiejsze jest też zarządzanie genetyczne samicami, zwłaszcza zgenotypowanymi.

PFHBiPM wprowadzając do hodowli Indeks Ekonomiczny zależało na zrozumieniu przez hodowców bydła i producentów mleka czym są wartości hodowlane zwierząt. Dlatego też mając powyższe na uwadze wartości hodowlane zwierząt są wyrażane w złotówkach.