W komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rolnictwa, minister Ardanowski zaapelował o szybkie składanie wniosków. Zaznaczył, że to od samych producentów zależy czy środki na prywatne przechowywanie mleka i mięsa trafią do polskich przedsiębiorców.

Konieczność pośpiechu podkreślała również Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wyrażając obawę, że pula przeznaczona na ten mechanizm może zostać wyczerpana w ciągu najbliższych kilku dni.

Od 7 maja można składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania w ramach uruchomionych przez Komisję Europejską pięciu mechanizmów prywatnego przechowywania. Do kwalifikowanych produktów należą: odtłuszczone mleka w proszku (OMP), masło, sery, mięso bydła (w wieku ośmiu miesięcy i więcej), mięsa baraniego i koziego (w wieku poniżej 12 miesiąca życia).

Warunku udziału w mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania zamieszczone są w załącznikach poniżej.

Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki ePUAP, wysyłając e-mailem, lub bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej w Centrali KOWR, a także listownie.

Decydująca jednak będzie kolejność zgłoszeń.

Pakiet legislacyjny przyjęty przez KE, obejmujący m.in. dopłaty do prywatnego przechowalnictwa, jest wynikiem działań mających łagodzić negatywne skutki pandemii na sektor rolnictwa. Obecny kryzys wynika z gwałtownego ograniczenia popytu, dlatego też podejmowane są kroki mające na celu tymczasowe zmagazynowanie nadwyżek towarowych, a w konsekwencji zapobieganie destabilizacji cen. Działanie to ma zapewnić wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą mogły przetrzymać towar przez pewien czas i wprowadzić go ponownie na rynek w korzystniejszym czasie.  

Szczegółowe warunki udziałów w poszczególnych mechanizmach oraz formularze wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR, oraz w zakładkach dedykowanych poszczególnym rynkom na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.