W środę Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła swoje stanowisko ws. dyrektywy o emisjach przemysłowych, jak informuje Parlament Europejski.

Europosłowie popierają surowsze przepisy ws. emisji przemysłowych

Posłowie poparli propozycję Komisji, aby rozszerzyć IED na instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie), duże instalacje produkujące akumulatory (z wyjątkiem instalacji wyłącznie montujących moduły akumulatorów i zestawy akumulatorów) oraz hodowlę bydła na większą skalę, a także większą liczbę ferm trzody chlewnej i drobiu.

“Zakłady rolno-przemysłowe” już nie od 150 DJP 

Eurodeputowani podkreślili, że bardzo ważne jest, aby producenci spoza UE spełniali wymogi podobne do przepisów UE.

„Jeśli chodzi o gospodarstwa hodowlane, posłowie głosowali za włączeniem ferm trzody chlewnej i drobiu z ponad 200 DJP oraz hodowli bydła z co najmniej 300 DJP. Dla gospodarstw hodujących więcej niż jeden rodzaj tych zwierząt limit powinien wynosić 250 DJP” – podkreśla PE w komunikacie. Warto przypomnieć, że Komisja pierwotnie zaproponowała próg 150 DJP dla całego inwentarza żywego.

Posłowie zaproponowali, żeby gospodarstwa zajmujące się ekstensywnym chowem zwierząt nie były objęte dyrektywą.

Portal Emisji Przemysłowych – więcej informacji dla społeczności lokalnych

Posłowie głosowali również za „zwiększeniem przejrzystości, udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do wydawania zezwoleń, eksploatacji i kontroli instalacji regulowanych”.

Zgodnie z proporcjami eurodeputowanych Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zostałby przekształcony w unijny Portal Emisji Przemysłowych, na którym obywatele mogliby uzyskać dostęp do danych na temat wszystkich zezwoleń UE i lokalnych działań zanieczyszczających, jak zaznaczono w komunikacie.

Sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i dyrektywy w sprawie składowania odpadów zostało przyjęte przez posłów z wynikiem 55 za, 26 przeciw i 6 wstrzymujących się, natomiast rozporządzenie w sprawie Portalu Emisji Przemysłowych zostało przyjęte 78 głosami za, przy 3 przeciw i 5 wstrzymujących się.

Rozsądne okresy przejściowe?

„Lepsza ochrona środowiska nie musi prowadzić do większej biurokracji. Innowacje są kluczem do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń, a do tego potrzebujemy bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora przemysłowego. Polityka UE musi być realistyczna, ekonomicznie wykonalna i nie może zagrażać konkurencyjności. Nasza pozycja zapewnia firmom chwilę wytchnienia przez rozsądne okresy przejściowe, aby przygotować się do nowych wymagań, a także przyspieszone procedury uzyskiwania pozwoleń i elastyczność dla nowych technologii” – stwierdził po głosowaniu sprawozdawca Radan Kanev (PPE, Bułgaria) cytowany w komunikacie.

Co dalej?

W kolejnym kroku Parlament Europejski ma przyjąć swój mandat podczas sesji plenarnej w lipcu 2023 r., po której rozpoczną się negocjacje z Radą w sprawie ostatecznych przepisów.