Woda jest niezbędna do funkcjonowania życia na ziemi. Podobnie duże znaczenie ma ona również w produkcji mleka. Sam skład mleka to przecież w głównej mierze woda. Krowy mleczne potrzebują zatem bardzo dużych ilości wody do funkcjonowania organizmu oraz produkcji dużych ilości mleka. Trudno mówić o ilościach wody jakie krowa jest w stanie wypić w ciągu dnia, gdyż zależy to zarówno od zwierzęcia jak i warunków atmosferycznych, czyli mikroklimatu w budynku inwentarskim.

Warto jednak mówić o dostępności wody w oborze. Zgodnie z prawem każde zwierzę musi mieć niczym nieograniczony dostęp do wody. W warunkach gospodarskich różnie jednak z tym bywa. Nie powinno się oszczędzać na ilości montowanych poideł, a warto również zwrócić uwagę na miejsce, w którym te urządzenia są montowane.

Krowy pobierają wodę kilkukrotnie w ciągu doby, dobrze zatem jeśli w każdym punkcie obory mają do tego możliwość – spotyka się czasem w oborach sytuacje, w których krowa musi pokonać kawałek drogi (np. całą długość obory) żeby dostać się do poidła. W przypadku stad podzielonych na grupy technologiczne ilość poideł przypadających na grupę również powinna umożliwiać swobodny dostęp do nich. Dużą rolę w dostępie krów do wody odgrywa również hierarchia w stadzie. Często obserwujemy jak starsze krowy lub położone wyżej w hierarchii blokują poidło zamykając drogę do wody krowom młodszym i niższym w hierarchii. Jest to nic innego jak tylko błąd w planowaniu obory i zbyt mała dostępność do poideł dla każdego zwierzęcia.

Badania dowodzą, że krowy pobierają wodę w pewnych porach dnia – co jest związane z dojem, a dokładniej z jego zakończeniem. Krowy po doju kierują się do poideł – dlatego też warto jest umożliwić by po wyjściu z hali udojowej miały możliwość skorzystania z poidła w jego pobliżu.

Jak tłumaczy Hodowca zwłaszcza w miesiącach letnich krowy korzystają również z poidła umieszczonego w poczekalni do hali udojowej. Jest to bowiem miejsce, gdzie zwierzęta te oczekując pewien czas na dój stoją w większym zagęszczeniu. Pomyśleliśmy więc, że dobrze jak będą miały możliwość pobrania świeżej wody. Zimą zainteresowanie korzystaniem z tego poidła jest raczej znikome – dodaje Hodowca.

Dostęp to jedno, ale ważne jest również by woda w poidłach była świeża i czysta. Dlatego też ważne jest codzienne czyszczenie poideł. Krowy przenoszą bowiem resztki pasz na pysku powodując tym samym zanieczyszczenie wody. Po kilku dniach woda w poidle zacznie się przebarwiać, a jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w utrzymaniu zwierząt o wysokim potencjale produkcji i wysokich wymaganiach pokarmowych.

Wodę można potraktować jako jeszcze jeden z komponentów dawki pokarmowej i jej jakość będzie warunkowała pobranie wody i paszy, a tym samym również odbije się na produkcji mleka. W przypadku budowy nowej obory lub modernizacji starszego budynku należy zatem zwrócić uwagę na typ montowanych poideł – wybierając takie, których czyszczenie będzie łatwe, a jakość wody niezmiennie wysoka.