Gdy 20 października na fermie pojawiły się podejrzenia, podjęto środki zapobiegawcze. W rezultacie mleko ze stada zostało przekierowane i będzie wykorzystywane do produkcji produktów pasteryzowanych, gdzie nie ma ryzyka przeniesienia choroby.

Francja była oficjalnie wolna od brucelozy od 2005 r. Od 2012 r. nastąpiło odrodzenie z ogniskami infekcji w populacjach koziorożca. W rezultacie wzmocniono nadzór nad brucelozą w stadach bydła mlecznego na tym obszarze. Ministerstwo uważa, że wzmożony nadzór był kluczem do wczesnego wykrycia tej choroby.

Bruceloza w hodowli bydła jest chorobą, która podlega obowiązkowi zwalczania. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 689/2020 oraz Rozporządzeniem Ministra z dnia 22 kwietnia 2008 r. całe bydło w zakażonym stadzie będzie musiało zostać poddane ubojowi.

Po spożyciu produktów mlecznych ze świeżego surowego mleka od zakażonych zwierząt, infekcja może zostać przeniesiona na ludzi. Może być również przenoszona przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami. Ser dojrzewający przez ponad 60 dni lub spożywany po ugotowaniu nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.

Ministerstwo poinformowało, że obecnie trwają badania epidemiologiczne. Celem jest zrozumienie pochodzenia zakażenia w tym konkretnym stadzie. Rolnicy otrzymają rekompensatę za poniesione straty zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi.