Konferencję otworzył prof. Zdzisław Gajewski, który szczególnie podziękował prof. dr hab. Zdzisławowi Boryczko za dotychczasową wieloletnią pracę, wybitne dokonania naukowe i owocną współpracę. Wyraził również nadzieję, że mimo przejścia profesora Boryczko na emeryturę, nadal będzie on udzielał swojego wsparcia Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. zaburzeń przebiegu okresu poporodowego, powtarzania rui, profilaktyki i terapii mastitis, związku między zapaleniem wymienia a niepłodnością, czy zastosowania metod ultrasonografii w rozrodzie bydła.


Profesor Bostedt omówił zagadnienie immunosupresji okołoporodowej i związanych z nią zaburzeń tego okresu. U obecnie użytkowanych krów mlecznych, w przeciwieństwie do bydła starszych ras, w okresie okołoporodowym odnotowuje się supresyjną i tym samym niestabilną zawartość immunoglobulin. Ważną rolę odgrywa tu przechodzenie immunoglobulin do wymienia w czasie okresu zasuszenia w celu utworzenia dobrej jakości siary. Z drugiej strony istotna jest indywidualna produkcja immunoglobulin IgG i IgM w ostatnim trymestrze ciąży, jako czynnik, który wpływa na niestabilną fazę przed porodem.

Prof. Reiner Hospes omówił i przedstawił prezentację filmową obrazującą teloresektoskopię, czyli miniinwazyjną metodę diagnostyki i chirurgii strzyku bydła. Metoda ta opiera się na połączeniu w jednym instrumencie diagnostyki endoskopowej i kontroli wzrokowej w czasie operacji ze sprawdzoną w urologii chirurgią wysokich częstotliwości.