Z ostatniego raportu opublikowanego przez EFSA, EMA i ECDC wynika, że stosowanie antybiotyków u zwierząt służących do produkcji żywności w całej UE gwałtownie spada – podaje portal The Dairy Site.

Przyjmując podejście „Jedno zdrowie”, sprawozdanie trzech agencji UE przedstawia dane dotyczące spożycia antybiotyków i rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) w Europie w latach 2016-2018.

Znaczący spadek stosowania antybiotyków u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności sugeruje, że środki podjęte na szczeblu krajowym w celu ograniczenia stosowania okazują się skuteczne. Stosowanie klasy antybiotyków zwanych polimyksynami, w tym kolistyny, zmniejszyło się prawie o połowę w latach 2016-2018 u zwierząt produkujących żywność. Jest to pozytywny rozwój, ponieważ polimyksyny są również stosowane w szpitalach do leczenia pacjentów zakażonych bakteriami wielolekoopornymi.

Obraz w UE jest zróżnicowany – sytuacja różni się znacznie w zależności od kraju i klasy antybiotyków. Na przykład aminopenicyliny, cefalosporyny III i IV generacji i chinolony (fluorochinolony i inne chinolony) są stosowane częściej u ludzi niż u zwierząt służących do produkcji żywności, podczas gdy polimyksyny (kolistyna) i tetracykliny są stosowane częściej u zwierząt służących do produkcji żywności niż u ludzi .

Stosowanie antybiotyków a oporność bakterii

Raport pokazuje, że stosowanie u ludzi karbapenemów, cefalosporyn III i IV generacji oraz chinolonów wiąże się z opornością na te antybiotyki w zakażeniach Escherichia coli u ludzi. Podobne powiązania znaleziono w przypadku zwierząt produkujących żywność.

Raport identyfikuje również powiązania między spożyciem środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt a opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii pochodzących od zwierząt produkujących żywność, co z kolei wiąże się z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi. Przykładem tego jest Campylobacter spp. bakterie, które znajdują się u zwierząt produkujących żywność i powodują zakażenia przenoszone przez żywność u ludzi. Eksperci odkryli związek między odpornością tych bakterii u zwierząt, a odpornością tych samych bakterii u ludzi.