Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2013 roku pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 299 083 sztuki stanowiąc nieco ponad 94 proc. ogólnego pogłowia krów w Polsce. W stosunku do roku wcześniejszego pogłowie zmalało o 2 proc.

Dane Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka pokazują jednak wzrost udziału pogłowia krów podlegających ocenie użytkowości mlecznej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pogłowie krów ocenianych wynosiło już blisko 30,5 proc. Daje to wzrost o ponad 2,5 proc. w stosunku do roku 2012.

Wzrosła również przeciętna wydajność polskich krów pod kontrolą. W 2013 roku średnia wydajność kształtowała się na poziomie 7441 kg. Daje to wzrost o 45 kg mleka więcej niż w 2012 roku, czyli niespełna 0,61 proc.

Najwyższą średnią wydajność osiągają hodowcy w województwie lubuskim 8341 kg – wydajność tego województwa uległa jednak niewielkiej korekcie względem roku ubiegłego (o 115 kg).

Rekordzistka – krowa Karla, której właścicielem jest Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. z miejscowości Lembruk w woj. warmińsko-mazurskim w swojej 3 laktacji osiągnęła wydajność 20 317 kg mleka.