W najbliższych latach Białoruś zamierza znacząco zwiększyć produkcję mleczarską. W przyszłości przewiduje jej wzrost o 20 procent.

Eksportowane jest około 60 procent przetworów mlecznych wyprodukowanych na Białorusi. Białoruś jest jednym z pięciu największych światowych eksporterów mleka.

1,8 mld dolarów rocznie z eksportu mleczarskiego

W 2016 r. Białoruś uzyskała 1,8 mld dolarów amerykańskich z eksportu produktów mleczarskich. W 2017 r. Spodziewany jest wzrost eksportu produktów mleczarskich o 190 tys. ton, co prawdopodobnie zwiększy przychody z również tytułu różnic kursowych o pięć procent do 2 mld dolarów.

4854 kg mleka na krowę

W przyszłości rząd chce zwiększyć udział produktów mleczarskich w eksporcie do Azji W szczególności całe eksportowane mleko w proszku ma być dostarczane do Chin. Białoruś zmuszona jest szukać nowych kanałów eksportowych, ponieważ wiosną 2017 r. rosyjski nadzór żywności ograniczył import z Białorusi masła, mleka w proszku i sera. Przyczyną było to, że artykuły mleczarskie niektórych białoruskich producentów zawierały ślady produktów leczniczych.

Tylko w  2015 r. Rosja zakupiła na Białorusi około 167 tys. ton sera. W ostatnich latach 90 proc. eksportu artykułów mleczarskich z Białorusi trafiło do samej Rosji. W segmencie serów udział Białorusi w imporcie rosyjskim wynosi 78 procent.

Średnia mleczność krowy na Białorusi wzrosła w 2016 roku o 89 kg lub o 1,9 procent do 4854 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.