Forum było dobrą okazją do dyskusji i opracowania planów na przyszłość, które będą kształtowały przyszłość sektora wołowiny na następne lata. Nie tylko w Polsce ale i w Unii Europejskiej.

Przed europejskim sektorem wołowiny otwierają się nowe możliwości, jak nowe umowy handlowe z krajami trzecimi, z drugiej strony pod dużym znakiem zapytania pozostaje kwestia umowy z krajami Mercosur, czy też Brexit i jego ewentualny wpływ na spadek cen wołowiny.

Kolejne aspekty to rosnące wymagania w dążeniu  do zrównoważonej produkcji, zarówno pod kątem zwiększenia dobrostanu zwierząt ale i ochrony środowiska.

Dodatkowe szanse niesie też ze sobą nowa Wspólna Polityka Rolna i umieszczenie w niej programów operacyjnych dla strategicznych sektorów rolnych, w tym sektora wołowiny.

Jak powiedział w trakcie spotkania Jerzy Wierzbicki, prezes  Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – jesteśmy przygotowani do pracy nad programem strategicznym dla polskiego sektora wołowiny w nowej WPR. Widzimy tu większą zachętę do ekoprogramów, rozumianych bardziej jako zrównoważona produkcja z ochroną zasobów, na których gospodarujemy, a nie jako typowa produkcja ekologiczna. My, jako Rada Sektora Wołowiny, czyli organizacje rolników, producentów i przetwórców wołowiny opracowaliśmy już taki materiał, który wpisuje się w plan dalszych prac nad nową polityką rolną UE. Potrzeba jednak dużo pracy i staranności, aby nowe programy nie zamieniły się w nadmierną biurokrację i obciążenie rolników – podkreślił na koniec.

Poważnym wyzwaniem sektora jest poprawa rentowności tej produkcji i praca na rzecz zwiększenia dochodu z hodowli, poprawa nie tylko zwiększenia eksportu wołowiny, ale też poprawę konsumpcji wołowiny na krajowym i unijnym rynku. Wśród wielu projektów i planów rozwoju sektora nie można zapomnieć o wsparciu młodych rolników, wchodzących w ten obszar produkcji ale też o podtrzymaniu i kontynuacji hodowli w istniejących już gospodarstwach.

Jak podkreślał Jean-Pierre Fleury Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wołowiny i cielęciny COPA-COGECA - problem całej Europy to ubytek młodych rolników. Powiem na przykładzie Francji, gdzie na 4 odchodzących z produkcji rolników, nowe gospodarstwo zakłada tylko 1 młody rolnik. To poważny problem, szczególnie w hodowli zwierząt.

Jak dodał Jerzy Chróścikowski - senator i przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” - kto raz zrezygnuje z hodowli zwierząt, zapewne już nigdy do niej nie wróci, bo jest to bardzo ciężka i niedoceniana praca. Dlatego hodowla zwierząt powinna być otoczona szczególną ochroną w UE.

Więcej informacji na temat kluczowych zagadnień dyskutowanych podczas 5 Forum Wołowiny, wkrótce na portalu farmer.pl