Oprócz pierwszych tygodni kwietnia, produkcja mleka w Wielkiej Brytanii była zgodna ze średnią 3-letniej produkcji. Od tego czasu produkcja zaczęła spadać w przyspieszonym tempie. Miesięczna produkcja w okresie od czerwca do sierpnia spadła o około 3-4 procent w porównaniu do średniej 3-letniej.

Fakt, że produkcja mleka spadła od początku sierpnia w tym roku poniżej normalnego zakresu, zwraca uwagę na trudności istniejące obecnie w sektorze.

Choć poprawa cen hurtowych produktów rolnych, jak również cen skupu może pozwolić na pewne ożywienie produkcji w ciągu najbliższych miesięcy, to minie sporo czasu zanim powróci do normalnego poziomu.

Na spadek produkcji wpłynęły utrzymujące się przez dłuższy czas niskie ceny, ale również czynniki, takie jak spłata posiadanego zadłużenia. W związku z tym ożywienie w branży nie przełoży się w krótkim czasie na ponowny wzrost produkcji do poziomu jaki istniał przed rozpoczęciem kryzysu.