Jak informuje Federacja, w dniu 7 września br., o godzinie 11.30 w Brukseli odbędzie się protest europejskich producentów mleka. Koordynatorem akcji jest Europejska Rada Mleka (European Milk Board).

Protest odbędzie się przed budynkiem, w którym ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej będą mieli swoje nadzwyczajne posiedzenie. Celem akcji hodowców bydła mlecznego i producentów mleka jest zwrócenie uwagi ministrów rolnictwa i europejskich konsumentów na stale pogarszającą się sytuację na rynku mleka.  

Chcemy zmusić ministrów rolnictwa i Komisję Europejską do podjęcia działań, które doprowadzą do wzrostu cen mleka w skupie i poprawią opłacalność produkcji. Wszystkie grupy uczestniczące w proteście zbierają się w godzinach porannych przy budynku Justus Lipsius (Rue de Loi 175, B-1048 Bruksela). Organizatorzy przewidują uczestnictwo ok. 5 tys. osób i ok. 500 traktorów.- czytamy na stronie PFHBiPM 

Informacji dotyczących szczegółów protestu udziela Dorota Śmigielska z PFHBiPM: 
Tel: 22 502 33 87 lub 22 502 33 43 lub 504 725 951.  

Polska Federacjia Hodowców Bydła i Producentów Mleka apeluje o najliczniejsze wsparcie słusznych postulatów i liczny udział w brukselskiej demonstracji.