Rozporządzenie określa m.in. dwie kategorie mięsa ze zwierząt do 12 miesięcy życia i precyzuje szczegółowe zasady znakowania mięsa w ubojni oraz na każdym etapie produkcji.

Nakłada także obowiązek umieszczania na etykiecie nazwy oraz adresu sprzedającego.

Oo lipca kupując wołowinę powinniśmy wiedzieć także, że pochodzi ona np. z Australii. Rośnie bowiem eksport australijskiej wołowiny do Unii Europejskiej.

W pierwszych czterech miesiącach 2008 roku Australia wyeksportowała na rynek Wspólnoty 4,5 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 150 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku. Głównymi odbiorcami wołowiny z Australii wśród krajów UE są Wielka Brytania, Dania oraz Niemcy.

Brytyjczycy chętnie sprowadzają wołowinę także z Urugwaju, Argentyny oraz z Niemiec.

Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; FAMMU/FAPA na podst.: Meat Livestock Australia