Jak zauważa Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, jeśli chodzi o ceny uzyskiwane za kg sprzedawanej wołowiny, udało nam się uzyskać stawki na poziomie średniej unijnej, co dotychczas było nieosiągalne.

W opinii Wierzbickiego, na rentowność produkcji w najbliższym czasie będą miały wpływ głównie dwa czynniki: utrzymanie się dotychczasowych cen skupu, które przy obniżonym popycie mogą nieco spaść oraz od tego czy wzrost kosztów produkcji utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Środki wykorzystywane przy produkcji bydła mięsnego znajdziesz na Giełdzie Rolnej