Obecne braki podażowe w niektórych krajach są szansą dla polskich producentów na zdobycie nowych rynków lub umocnienie dotychczasowych. Powszechna mobilizacja wydaje się ułatwiać procedury administracyjne i intensyfikować działania mające na celu zapewnianie ciągłości dostaw.

Przywrócenie możliwości eksportu mięsa wołowego do Serbii

W dniu 12 maja 2020 r. Główny Inspektorat Weterynaryjny poinformował o zakończeniu renegocjacji wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego wywożonego do Republiki Serbii.

– Nowy wzór świadectwa zdrowia zawiera zapisy dot. statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE w odniesieniu do kraju pochodzenia zwierząt, z których pozyskano mięso, a także odniesienia do aktualnie obowiązujących aktów prawnych dot. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego – czytamy w komunikacie.

Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa zdrowia umożliwia przywrócenie wysyłek mięsa wołowego z Polski na rynek serbski.

Możliwość eksportu produktów mięsnych na rynek Singapuru

W wyniku negocjacji prowadzonych pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii i służbą weterynaryjną Singapuru niedawno zostały uzgodnione wzory świadectw zdrowia dla produktów jajecznych i jaj konsumpcyjnych. Renegocjowano wzór świadectwa dla mrożonego mięsa drobiowego. Jak poinformował GIW, nowy wzór zawiera korzystne dla Polski zapisy dotyczące możliwości stosowania regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Dziś GIW przekazał informacje o uzgodnieniu trzech nowych wzorów świadectw zdrowia.

  • świadectwo zdrowia na wywożone z Polski do Singapuru produkty mięsne wołowe puszkowane/poddane sterylizacji w autoklawie;
  • świadectwo zdrowia na wywożone z Polski do Singapuru produkty mięsne wieprzowe;
  • świadectwo zdrowia na wywożone z Polski do Singapuru produkty mięsne drobiowe.

– Jednocześnie władze Singapuru zatwierdziły 4 polskie zakłady zainteresowane eksportem ww. produktów mięsnych – informuje GIW.

Mięso i produkty mięsne wywożone do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W zeszłym tygodniu zmiany zaszły również w zakresie wzorów świadectw dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do ZEA.

Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazały informację o zatwierdzeniu wzoru świadectwa dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obejmuje on mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie. Jednocześnie GIW poinformował, że dotychczasowy wzór dla świeżego mięsa drobiowego i jego przetworów przestał obowiązywać.