Duży wpływ na wysokość plonu uzyskiwanego z użytków zielonych ma racjonalne nawożenie. Zabieg ten sprzyja rozwojowi zwartej darni oraz ogranicza występowanie chwastów.

Jak podaje literatura, wczesną wiosną przeprowadzone powinno być nawożenie fosforowo-potasowe. Fosfor należy podać przed ruszeniem wegetacji jednorazowo, gdyż składnik ten jest wolno przyswajany przez rośliny oraz wykazuje małą ruchliwość w glebie.

Duży wpływ na ilość zielonej masy uzyskiwanej z pastwiska ma również poziom nawożenia azotem. ?Stosując dawkę nawozów zawierających ten składnik, powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem, popartym badaniami gleby, ponieważ w tej materii łatwo „przedobrzyć”.

Regulacja pH

Uwagę musimy zwrócić na występowanie w darni mchów, które świadczą m.in. o zakwaszeniu gleby. Jeśli pH gleby, w przypadku pastwisk torfowych spada poniżej 3,5 natomiast na glebach mineralnych poniżej 4,5 należy zastosować wapnowanie. Najlepszym momentem na stosowanie tego zabiegu jest wczesna wiosna, przed ruszeniem wegetacji. Należy wówczas rozsiać ilość nawozu wapnowego odpowiadającą pH oraz zawartości próchnicy w glebie.

Na temat wapnowania oraz doboru odpowiedniego do tego celu nawozu, mogą Państwo przeczytać na naszym forum.