Odrobaczanie jest istotnym elementem przygotowania bydła do wypasu. Choroby pasożytnicze, choć często występują w formach subklinicznych, generują straty zarówno pod względem wydajności mlecznej jak i mięsnej.  

Regularne odrobaczanie bydła przed sezonem pastwiskowym i po jego zakończeniu jest ważnym działaniem. Inwazje pasożytnicze często przybierają postać subkliniczną bez typowych objawów, co utrudnia diagnostykę i może sprzyjać bagatelizowaniu problemu, jednak straty w wydajności jak i zdrowotności zwierząt często przekraczają koszty działań profilaktycznych. W przypadku bydła do konsekwencji chorób pasożytniczych zaliczyć można m.in. pogorszenie parametrów rozrodu, obniżenie wydajności, mniejsze przyrosty, pogorszenie kondycji, dysfunkcje układu odpornościowego. Wpływ na zwierzęta jest oczywiście uzależniony od gatunku pasożytów oraz stopnia nasilenia inwazji, jednak żaden pasożyt nie pozostaje bez negatywnego wpływu na organizm gospodarza.

Działania profilaktyczne należy rozpocząć od badania parazytologicznego. Do doboru odpowiednich środków przeciwpasożytniczych niezbędne jest zdobycie wiedzy z jakimi pasożytami zmaga się stado. Poziom inwazji i ich rodzaj można określić poprzez badanie laboratoryjne próbek kału.

Istotnym elementem profilaktyki jest również odpowiednie zarządzenie pastwiskami, w tym wypas kwaterowy z zachowaniem dłuższych przerw pomiędzy wypasami na danej kwaterze. Działanie takie przydatne jest w profilaktyce przeciwko nicieniom żołądkowo-jelitowym, które do środowiska trafiają w postaci jaj wraz z kałem, po czym po przeobrażeniach, już w postaci larw, przemieszczają się w kierunku wierzchołków traw, gdzie są pobierane wraz z zielonką. Żywotność larw uzależniona jest od wielu czynników, tj. temperatury, wilgotności, a nawet składu runi pastwiskowej. Wydłużenie przerw pomiędzy wypasami na danej kwaterze, oraz niedopuszczenie do nadmiernego wygryzania runi pastwiskowej ogranicza ryzyko pobrania larw.  

Odrobaczanie powinno być przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku, przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego i przed jego zakończeniem. Niektórzy zalecają dodatkowe odrobaczenie zwierząt w szczycie sezonu pastwiskowego. Odrobaczenie wiosenne powinno odbyć się na przynajmniej tydzień przed wypuszczeniem zwierząt z obory. Zachowanie tego terminu zminimalizuje ryzyko zawleczenia pasożytów na pastwisko przez zwierzęta, które po zabiegu nie zdążyły pozbyć się ich z organizmu.