Taki przegląd jest konieczny, gdyż zwierzęta ze zmianami chorobowymi, czy kulawiznami nie będą w stanie w pełni korzystać z pastwiska. Ze względu na bóle kończyn, wynikające ze stanów zapalnych, czy zwyrodnień stawów, sztuki takie będą szybko kładły się na pastwisku, zamiast pobierać w tym czasie wartościową zielonkę.

Zabieg ten należy przeprowadzić na około 4 tygodnie przed spodziewanym pierwszym wypasem, aby umożliwić zaleczenie ewentualnych stanów chorobowych. Zwierzęta w ruchu na pastwisku szybko pogubiłyby opatrunki, wydłużając proces gojenia się ran.

Szczególnie predysponowane do przeprowadzenia zabiegu wiosennej korekcji racic są sztuki utrzymywane w oborach uwięziowych, nie mające dostępu do wybiegów. W takich przypadkach w znacznym stopniu ograniczona jest możliwość ścierania rogu racicowego, a należy mieć świadomość, że racice przyrastają ok. 0,3 – 0,8 cm miesięcznie, w zależności od cech osobniczych.

Wciąż jeszcze zbyt mało uwagi zwraca się na profilaktykę schorzeń układu ruchu krów. Interweniuje się zazwyczaj dopiero w przypadkach, kiedy coś się wydarzy, a wówczas jest już niejednokrotnie za późno na pomoc.

Zdrowe racice są „fundamentem” krowy i jednocześnie podstawą zapewnienia wysokiej produkcji mleka. Krowy, u których występują problemy z nogami więcej czasu spędzają na leżeniu, a mniej na pobieraniu pokarmu, z którego produkowane jest mleko. Występujące kulawizny są też przyczyną szybszego brakowania ze stada, a więc obniżonej długowieczności krów.