Wcześniej w dwóch innych szwajcarskich gospodarstwach także stwierdzano wirusa IBR. W Kantonie Jura 26 czerwca br. wirus ten został zdiagnozowany w gopodarstwie urzymującym 248 sztuk bydła, z czego aż 228 szt. było zakażonych. Druga hodowla również była w obrębie tego kantonu, ale tam hodowano tylko 40 sztuk bydła, z czego 11 było chorych.

Zwierzęta zakażone wirusem IBR musiały zostać ubite. W obecnej chwili władze nie wiedzą, co mogło być żródłem zakażenia się zwierząt tym wirusem.