Większość przypadków utraty ciąży ma miejsce w jej początkowym okresie, jednak zdarzają się one również w dalszych jej etapach. Późna utrata ciąży generuje znacznie większe straty ekonomiczne, ponieważ wiąże się z opóźnionym wydaniem na świat kolejnego cielęcia oraz zwiększonym wskaźnikiem brakowania.

Do głównych przyczyn zaburzeń rozrodu, poza czynnikami środowiskowymi, genetycznymi i hormonalnymi, zaliczane są m.in. czynniki zakaźne. Grupa ta dzieli się z kolei na czynniki wirusowe, bakteryjne i grzybicze....