Wirusy wywołujące biegunki u cieląt dzielą się na dwie grupy: rotawirusy oraz koronawirusy.

Rotawirusy najczęściej atakują cielęta w wieku do 14 dni życia. Po zakażeniu, do którego dochodzi na drodze pokarmowej, wirus namnaża się w jelicie cienkim. Wywołuje uszkodzenia struktury kosmków jelitowych, upośledzając produkcję laktazy. Powoduje to problemy w trawieniu przez cielę laktozy. Niestrawiony cukier mleczny fermentuje, co prowadzi do biegunki typu osmotycznego.

Przebieg infekcji wywołanej przez same rotawirusy jest dość łagodny, jednak tego typy infekcje należą do rzadkości. Najczęściej mamy do czynienia ze schorzeniami spowodowanymi kilkoma różnymi patogenami.

Odbudowa kosmków jelitowych i powrót do normalnego działania jelit zajmuje zwykle 4-5 dni od zakażenia.

Koronawirusy przyczyniają się do występowania ciężkich biegunek u cieląt w wieku od 7 do 10 dni. Podatność młodych zwierząt na patogeny z tej grupy może sięgać do 3 tygodni. Podczas zakażenia uszkodzone zostają znaczne połacie jelita cienkiego oraz grubego. Objawami zakażenia koronawirusami są żółte biegunki z domieszką śluzu.

Wirusy z tej grupy oprócz wywoływania biegunek, atakują również układ oddechowy. Mogą również być przyczyną zimowej dyzenterii u dorosłych zwierząt.

Zapobieganie

Biegunkom wywoływanym przez wirusy można zapobiegać poprzez immunizację samic przed wycieleniem. Krowy oraz jałówki, które są szczepione po raz pierwszy muszą być poddane dwóm zabiegom: na  1 - 2 miesiące oraz 2- 6 tygodni, przed planowanym wycieleniem. Natomiast mlecznice szczepione już podczas poprzedniej ciąży, immunizuje się raz: na 2-6 tygodni przed terminem porodu.

Dzięki takim zabiegom siara oraz mleko krowy zawierają przeciwciała – immunoglobuliny typu G, wykazujące działanie ochronne w świetle jelita cielęcia pojonego takim pokarmem. Warunkiem jest jednak prawidłowe odpojenie cieląt siarą oraz karmienie młodych zwierząt mlekiem od zaszczepionej krowy, przez pierwsze 3 tygodnie życia. Opcjonalnie zamiast pełnego mleka immunizowanej krowy można skarmiać preparat mlekozastępczy z 10 proc. dodatkiem siary od zaszczepionej mlecznicy.