Witamina E – tokoferol, zaliczana jest do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Z pasz stosowanych w żywieniu bydła o wysokiej zawartości witaminy E możemy zaliczyć zielonki z traw i motylkowatych. Pasze powszechnie stosowane w żywieniu krów mlecznych: kiszonki, sianokiszonki czy ziarna zbóż zawierają małe ilości tokoferoli. Bardzo dobrym źródłem witaminy E są oleje roślinne – lniany czy słonecznikowy.

 

W praktyce, w celu uzupełnienia witamin w diecie krów, stosuje się dodatki                      mineralno-witaminowe. Witamina E występująca w mieszankach paszowych w głównej mierze pochodzi z syntezy przemysłowej.

 

Najważniejsze jest dostarczenie przeżuwaczom w paszy tych witamin, których ich organizm nie jest w stanie sam wyprodukować, m.in. witaminy E. Drobnoustroje bytujące w żwaczu mogą natomiast syntetyzować witaminy z grupy B oraz witaminę K.

 

Istotny jest fakt, że zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (w tym witaminy E) zadawanych krowom ma odzwierciedlenie w ich koncentracji w mleku. W związku z tym, wskazane jest wzbogacanie diety krów w witaminę E, co powoduje zwiększoną wartość odżywczą i prozdrowotną mleka.

 

Badania wielu autorów potwierdzają korzystne oddziaływanie witaminy E na zdrowotność krów. Poprzez zwiększenie udziału tej witaminy w dawce lub jej dodatek możemy:

·         Zmniejszyć ilość przypadków klinicznego zapalenia wymienia,

·         Zapobiegać zatrzymaniu łożyska, stanom zapalnym macicy,

·         Skrócić okres od wycielenia do pierwszej rui oraz do pierwszej inseminacji.

 

Szczególnie warto podawać witaminę E krowom w okresie okołoporodowym – zapobieganie występowaniu mastitis. Poprzez stosowanie tej witaminy w żywieniu bydła, zwiększamy również ich odporność na stres cieplny.

 

Wpływ na jakość mleka – oddziaływanie na organizm konsumenta

Witamina E dzięki swoim antyoksydacyjnym właściwościom chroni nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w mleku przed procesami utleniania, które powodują nieprzyjemny smak i zapach mleka i jego przetworów. Dodatkowo procesy utleniania powodują skrócenie okresu przydatności do spożycia produktów mlecznych.

 

Podsumowując, dostarczenie odpowiedniej ilości witaminy E w paszy, oddziałuje korzystnie na zdrowie krów, a zarazem poprawia wartość odżywczą i prozdrowotną mleka spożywanego przez konsumentów.