Cielęta są podatne na czynniki stresowe które spotykają praktycznie na każdym etapie odchowu. Jest to zarówno okres początkowy – zwłaszcza odsadzenie po porodzie, jak również w kolejnych dniach zdarzają się sytuacje które mogą działać stresowo na młode zwierzęta. Zwłaszcza w przypadku ich początkowego żywienia – odpajania siarą i późniejsze przejście na preparaty mlekozastępcze.

Siara obecnie utrzymywanych krów bardzo często jest niskiej wartości, a to ze względu na wysoką mleczność krów. Preparaty mlekozastępcze często nie są przygotowywane w należyty sposób, jak również zmiany rodzajów preparatów mogą być czynnikami stresowymi. Na cielętach odbić się to może w sposób dość drastyczny. Najczęściej są to biegunki – często dość uporczywe zarówno dla zwierząt jak i hodowców – ponieważ przynoszą one największe straty w przypadku odchowu najmłodszych grup zwierząt. Kolejnym raczej rzadko poruszanym tematem są skutki upałów, bowiem stres cieplny nie dotyka jedynie krów mlecznych, a również cieląt w okresie odchowu.

Wychodząc naprzeciw tym problemom firma Vit-Tra wprowadziła nowy produkt do swojej oferty. W płynnej mieszance energetyczno-witaminowej znajdziemy substancje takie jak: dekstroza, sorbitol czy płynne metabolity drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz glikol propylenowy i glicerynę. Mieszanka ta jest wzbogacona o beta-karoten oraz rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D, E, K, a także witaminy z grupy B, C, biotynę i niacynę.

Preparat ma za zadanie przywrócenie witalności cieląt po przebytych biegunkach czy przy odpajaniu gorszej jakości siarą, a także po przebytych chorobach, szczepieniach czy w okresie upałów.

Łącznie na tegorocznej Fermie w Łodzi nagrodzonych Znakiem Nowość zostało 9 produktów.