Wiosna to dobry czas na przeprowadzenie włókowania. Zabieg ten ma na celu redukcję nierówności powstałych w wyniku działania kretów, dzików oraz maszyn pracujących na pastwisku. Zabieg wspomaga także rozkład łajniaków pozostawionych przez bydło. Włókowanie najlepiej przeprowadzić za pomocą specjalnej włóki, jednak dobre efekty przynosi również stosowanie narzędzi własnej konstrukcji (np. z połączonych razem opon), bądź odwróconych zębami do góry bron.

Optymalny termin przeprowadzania tego zabiegu przypada na chwilę obsychania kretowisk. Dzięki temu pod wpływem włókowania kopczyki będą się rozsypywały, a nie rozmazywały. Zabieg ten nie powinien być wykonywany na pastwiskach posiadających ponad 10 cm odrost, ponieważ istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia roślin.

Rozgarnięcie kretowisk jest ważne, ponieważ w kopczykach jest dużo nasion chwastów, a dzięki włókowaniu nie mają one dobrych warunków do rozwoju. Rozwleczenie korzystnie oddziałuje na darń, pobudzając rośliny do krzewienia. Zabieg ten jest niezbędny na pastwiskach zalewowych oraz użytkach nawożonych obornikiem, ponieważ pomaga „wetrzeć” resztki organiczne naniesione przez wodę oraz znajdujące się w naturalnym nawozie w darń. Jeśli na pastwisku występują liczne kretowiska, bądź użytek był w dużym stopniu zniszczony przez dziki, to po włókowaniu niezbędny będzie podsiew.