Podczas badania na farmie mieszczącej się na Università Cattolica del Sacro Cuore w Piacenza we Włoszech krowy karmiono dawką opartą na kiszonce z kukurydzy z dodatkiem preparatu Bovaer, a część zwierząt przydzielono do grupy kontrolnej.

Do analizy oddechu krów pod kątem emisji metanu, dwutlenku węgla i wodoru wykorzystano system GreenFeed, co umożliwiło dokładny pomiar redukcji metanu osiągniętej dzięki Bovaerowi.

Jak wyglądały badania?

Badanie składało się z dwóch faz, pierwsza rozpoczęła się latem, a druga zimą. Krowy otrzymywały ćwierć łyżeczki Bovaer zarówno w diecie letniej, jak i zimowej. W badaniu monitorowano także inne istotne parametry, takie jak produkcja mleka, skład, spożycie paszy i zdrowie zwierząt.

Zgodnie z wynikami badania, przy zalecanej minimalnej dawce Bovaer zmniejszył emisję metanu o 44-50 proc., zachowując jednocześnie produkcję i skład mleka, profil kwasów tłuszczowych mleka, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz efektywność wykorzystania paszy.

Redukcja metanu

- Ograniczenie emisji metanu to najszybszy sposób walki z globalnym ociepleniem i będzie jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji COP28 w Dubaju - powiedział wiceprezes Bovaer w dsm-firmenich Mark van Nieuwland

Ponad 150 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, zobowiązując się do ograniczenia globalnej emisji metanu o co najmniej 30 proc. do 2030 r.

Zdaniem przedstawicieli firmy Bovaer do tej pory pomogło to zaoszczędzić ponad 50 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) poprzez zmniejszenie emisji metanu z hodowli bydła mlecznego i mięsnego w ramach prowadzonych testów.