Zgłoszenie dotyczy koncentracji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim w formie połączenia (art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Połączenie tych spółdzielni ma nastąpić na podstawie przepisów Prawo spółdzielcze, z tym, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole będzie spółdzielnią przejmującą, a Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim spółdzielnią przejmowaną.

"Uczestnicy koncentracji prowadzą działalność w zakresie produkcji wyrobów mleczarskich oraz skupu mleka. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole prowadzi skup mleka na terenie 5 województw - wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego, natomiast Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi skup mleka na terenie 1 województwa - wielkopolskiego. Produkty łączących się spółdzielni są sprzedawane na terenie całej Polski" - poinformował UOKiK.