Obecny postęp genetyczny i hodowlany umożliwia uzyskanie jałówek o odpowiedniej budowie i dojrzałości do krycia już w wieku 13-14 miesięcy, jak wskazuje zarząd KRIR w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa.

Zgodnie z najnowszymi globalnymi normami, jest to najlepszy wiek, aby dokonać pierwszego zacielenia jałówki, co pozwoli na osiągnięcie lepszych parametrów zdrowotnych i produkcyjnych w przyszłości. Takie działanie pozwala również na obniżenie kosztów utrzymania zwierząt, ponieważ wydłużeniu ulega okres produkcyjny danej sztuki” – podkreśla KRIR.

Hodowcy, mając świadomość korzyści wynikających z właściwego terminu krycia oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, potrafią ocenić, czy jałówka jest gotowa do zacielenia, jak wskazuje KRIR.

Problemy przy rejestracji cieląt od jałówek wycielonych po 21 miesiącu życia

Jednakże, przy zgłaszaniu urodzenia cieląt pochodzących od jałówek wycielonych przed 24 miesiącem życia pojawia się problem, ponieważ obecne przepisy nie uwzględniają takich przypadków, jak dodaje Rada.

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymagają od rolników złożenia wyjaśnień dotyczących takiego zdarzenia, co wymaga dodatkowych działań zarówno ze strony hodowcy, jak i Agencji.

Należy dostosować przepisy do aktualnego poziomu rozwoju genetyki

„Wprowadzenie możliwości rejestracji cieląt od jałówek wycielonych po 21 miesiącu życia pozwoliłoby dostosować obecnie obowiązujące przepisy do aktualnego poziomu rozwoju genetyki oraz zlikwidowałoby problemy z tym związane. Takie zmiany pozwoliłyby na łatwiejsze prowadzenie rejestracji cieląt oraz uniknięcie niepotrzebnych działań administracyjnych” – czytamy w piśmie wystosowanym przez KRIR.