Wielu rolników ma niewielkie stada krów, które są latem wypasane na pastwiskach. Powinna ich zainteresować propozycja Zakładów Mięsnych w Łukowie, w Lubelskiem, które chcą kupować wolce. Opas wolców pozwala bowiem na wspólny wypas zwierząt, co znacznie upraszcza chów.

Wolce, które powinny być kastrowane w wieku około 6 miesięcy, opasa się do masy ciała 500-650 kg, czyli do wieku około 2 lat. Do wyższej masy ciała, nawet do 700 kg, opasa się wolce holsztyńsko-fryzyjskie, gdyż dobrze rosną, nie odkładając nadmiernej ilości tłuszczu. Mieszańce z takimi rasami mięsnymi, jak hereford, angus, a nawet limousine, osiągają dojrzałość mięsną przy masie ciała 550-600 kg. Do większej masy ciała można opasać mieszańce z rasą charolaise i simentaler.

Zależnie od okresu urodzenia cielęcia można wykorzystać jeden lub dwa okresy pastwiskowe. Oznaką tego, że rolnicy zaczęli już zdawać sobie sprawę, że chów bydła rzeźnego staje się opłacalny, mogą być wysokie ceny cieląt. Trzeba za nie zapłacić od 8 do 12 zł za kg masy ciała. Nie należy obawiać się opasu cieląt holsztyńsko-fryzyjskich, które wprawdzie dają nieco gorsze mięso, ale długo utrzymują dynamikę wzrostu, gdyż mogą przyrastać do 700 kg. Mniejsze o 10% są także ceny żywca, gdyż za opasy holsztyńskie płaci się 5 zł za kg masy ciała, a za mieszańce - 5,2-5,4 zł. Podobne zresztą są relacje cen we Francji, gdzie wolce h.f. o masie ciała 700 kg kosztują 1000 euro i tyle samo kosztują mieszańce o masie ciała 630 kg. Różnica ceny kilograma masy ciała wynosi więc także 10%.

Przeprowadzono wiele badań nad najlepszym wiekiem kastracji buhajków. Są zwolennicy wykonywania tego zabiegu jak najwcześniej, gdy buhajki mają kilka tygodni, gdyż szybciej goją się rany. Ale badania szwedzkie wykazały, że lepsza jest kastracja w wieku 6-7 miesięcy, gdyż do tego wieku działają hormony męskie, które wpływają na większe przyrosty masy ciała. Nie zaleca się natomiast kastracji buhajków starszych niż 10-miesięczne, gdyż wówczas rany trudniej się goją i praktycznie przez około 2 tygodnie zatrzymany jest przyrost masy ciała.

W krajach dawnej Unii Europejskiej, w których są jeszcze dopłaty do opasanych buhajków i wolców, nie ma ograniczenia wieku wolców, natomiast buhajki muszą być sprzedane w wieku do 2 lat. Decyzja taka jest spowodowana tym, że zakłada się wypas wolców na pastwisku, gdzie są mniejsze przyrosty niż przy żywieniu oborowym. Przy utrzymaniu pastwiskowym przyrosty dzienne wolców w wieku od 10. miesiąca życia wynoszą 700 g dziennie, u sztuk starszych - 900 g, a mogą dochodzić nawet do 1 kg dzienne.

Mniejsze gospodarstwa rolne, które rezygnują z produkcji mleka, powinny zainteresować się odchowem wolców. Są one łagodniejsze i łatwiejsze w obsłudze i mogą być wypasane razem z innym zwierzętami.

Źródło: "Farmer" 11/2005