Rejon Sudetów zmaga się z licznymi problemami. Wśród nich można wyliczyć: likwidację przemysłu w regionie, wysokie bezrobocie, a przez to ucieczkę ludzi za pracą oraz ograniczenia w rozwoju przemysłu związane z istnieniem uzdrowisk i regionów chronionych. Szansą na rozwój jest postawienie na produkcję zwierzęcą oraz związane z nią przetwórstwo spożywcze.

Jak mówi Zbigniew Szczygieł, Prezes Klastra Wołowina Sudecka, produkcja żywca wołowego to szansa dla regionów, na których są słabe warunki do rozwoju przemysłu. Biorąc pod uwagę ograniczenia, wynikające z usytuowania Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, obszarów Natura 2000, Obszarów Chronionych oraz miejscowości uzdrowiskowych, to wydaje się, że w rejonie Sudetów możemy liczyć głównie na rozwój turystyki, hodowli bydła i przemysłu przetwórstwa spożywczego.

Hodowla bydła jest główną gałęzią gospodarek w regionach górskich w wielu krajach np. Szwajcarii, Austrii, Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. Regiony górskie w Polsce również posiadają duży potencjał w zakresie produkcji żywca wołowego.

- Moim zdaniem musimy dbać o rozwój produkcji żywca w rejonach, które niegdyś słynęły z hodowli bydła i posiadają potencjał w tym zakresie. Taką inicjatywą jest Klaster Wołowina Sudecka,  wspierający rozwoju hodowli bydła na obszarach górskich. Fakt, że na terenie ziemi Kłodzkiej hodowano blisko 90 tys. sztuk bydła, a obecnie zaledwie 9 tys. świadczy o bardzo dużym potencjale tego obszaru.

Jak mówi Zbigniew Szczygieł, szansą na większy zysk dla producentów jest również przynależność do organizacji rolniczych oraz produkcja w ramach systemów jakości.

- Nasz Klaster współpracuje z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, m.in. w procesie wdrażania systemu jakości QMP Dobra Wołowina. System jest drogą nowoczesnej produkcji bydła mięsnego, a system organizacji Klastra daje możliwość korzystania z potencjału wielu instytucji, wymiany doświadczeń i z organizowania się hodowców w grupy producenckie

Efekty naszych działań będzie można podziwiać jak i dosłownie spróbować podczas Festynu  „Smaki Regionu – Wołowiny Sudeckiej”, odbywającego się 7 sierpnia 2016 r. w Marianówce – dodaje Prezes Klastra Wołowina Sudecka.