W roku 2015 ceny wołowiny na rynkach krajów Unii rosły. Widoczny jest wzrost w stosunku do roku 2014 jak i pomiędzy przedostatnim i ostatnim miesiącem ubiegłego roku.

W grudniu 2015 r. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3820,50 EUR/t, tj. była o 2,9 proc. wyższa niż w grudniu 2014 r. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w grudniu ubiegłego roku była o 0,5 proc. wyższa niż w listopadzie 2015 r. – czytamy w raporcie przygotowanym przez Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA, który został przygotowany na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Odmienna sytuacja miała miejsce na rynkach światowych. Ceny wołowiny w ubiegłym roku na świecie znacznie spadły. Widać również znaczną różnicę pomiędzy wartością tego gatunku mięsa w UE oraz na rynkach światowych.

W grudniu 2015 r. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 3433,50 EUR/t (3734,60 USD/t), tj. była o 30,5 proc. niższa niż rok wcześniej, i jednocześnie o 4,4 proc. niższa w stosunku do ceny z listopada 2015 r. W omawianym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła +11 proc. - podaje FAMMU/FAPA.