Decyzję o wyborze odpowiedniego wozu paszowego najlepiej podjąć obserwując poszczególne modele podczas pracy. Taką możliwość mieli w ostatnich dniach stycznia uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Bydła Mlecznego zorganizowanej przez firmę Blattin Polska.

Firma Blattin jako pierwsza w Polsce przeprowadziła test porównujący pracę wozów paszowych z pionowym i poziomym systemem tnąco - mieszającym. Warsztaty terenowe w gospodarstwie poprzedzone były wykładem dotyczącym żywienia krów w systemie TMR, który wygłosił prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie. Natomiast działanie poszczególnych modeli paszowozów omówił Dariusz Szopa, Dyrektor działu Blattin Technika.

Jeden z cyku pokazów przeprowadzono w gospodarstwie Adam Krupki w miejscowości Nowy Szczeglin (woj. mazowieckie). Test polegał na porównaniu pracy dwóch wozów paszowych o zbliżonej pojemności: pionowy – 12 m3 oraz poziomy – 13 m3. Do obu wozów wrzucono składniki dawki pokarmowej (słoma, pasze treściwe, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy), po czym odmierzono 20 minut pracy i oba TMR-y wysypano równolegle dla możliwości porównania.

Według prof. Kowalskiego obie dawki nie były jeszcze idealne, co w pewnym stopniu tłumaczył bardzo trudny materiał, charakteryzujący się wysoką zawartością suchej masy oraz relatywnie krótki czas mieszania. Dodatkowym minusem była sianokiszonka (również sucha) w nierozdrobnionych balotach.

Z zestawienia dwóch TMR-ów, bezdyskusyjnie lepiej wypadł ten pochodzący z wozu poziomego. Dawka ta była bardziej jednorodna, nie zawierała praktycznie niedomieszanych fragmentów pasz, jak wystąpiło to przy mieszance z wozu pionowego.

Zdaniem prof. Kowalskiego żaden inny wóz paszowy w Polsce nie poradziłby sobie lepiej z tak trudnym materiałem, jak wóz poziomy prezentowany na pokazie. Według eksperta jeśli wszystkie pasze objętościowe stosowane w dawce są rozdrobnione, wówczas można zdecydować się na wóz paszowy pionowy, który z takim materiałem sobie poradzi. Natomiast w przypadku, kiedy większość pasz nie jest pocięta, wtedy warto zainwestować w nieco droższy wóz poziomy.