Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2020 r. wyniosła 151,53 zł/hl. Ceny wypłacane producentom mleka przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 1,6 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w lutym 2020 r. Cena z marca bieżącego roku jest również znacznie wyższa, bo aż o 10,7 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2020 r.

Najwyższą cenę mleka w czerwcu br. odnotowano w województwach:
• podlaskim – 158,47 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 154,78 zł/hl
• lubuskim – 153,76 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 138,51 zł/hl
• łódzkim – 142,43 zł/hl
• świętokrzyskim – 143,46 zł/hl

Wciąż utrzymują się wysokie rozbieżności cen surowca pomiędzy poszczególnymi regionami. Różnica skrajnych cen mleka wynosi ok. 20 gr/litr., a przy odmiennych parametrach i skali dostaw, różnice te mogą być jeszcze wyższe.

Aktualna cena mleka wydaje się relatywnie wysoka, przez co wydawać by się mogło, że dochody również znajdują się na satysfakcjonującym poziomie. W obiektywnej ocenie jednak należy uwzględnić rosnące koszty produkcji, do których tempo wzrostu cen mleka jest nieadekwatne.