- W dniu 15 września, w siedzibie PFHBiPM w Warszawie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym mającego na celu usprawnienie polskiego systemu oceny wartości hodowlanej bydła ras mlecznych, poprzez szeroko pojęte współdziałanie obydwu podmiotów – informuje PFHBiPM.

W spotkaniu oprócz Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika i Dyrektora Instytutu Zootechniki Krzysztofa Dudy, wzięli udział: Magdalena Zasępa - Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt w MRiRW, Justyna Ślusarczyk - Z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli Zwierząt w MRiRW, Prof. Grzegorz Żak – IZ PIB, Dariusz Piątek - Przewodniczący Rady Programowej PFHBiPM, Stanisław Kautz - Dyrektor PFHBiPM, Ewa Kłębukowska - Z-ca Dyrektora PFHBiPM, Agnieszka Nowosielska - Dyrektor ds. Hodowli, oraz Sebastian Mucha - Dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM.

Wśród głównych celów w ramach nawiązanego porozumienia znajdują się m.in.:
- wprowadzenie najnowszych osiągnięć z zakresu metodyki oceny, które mają utrzymać polską ocenę na najwyższym światowym poziomie, m.in. takich jak jednostopniowa ocena wartości hodowlanej;
- wdrożenie złotego standardu EuroGenomics do oceny wartości hodowlanej;
- opracowanie oceny wartości hodowlanej dla nowych cech.