Kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposób działania zgodny z tą ponadczasową prawdą mogliśmy zaobserwować w gospodarstwie państwa Sieczków, którzy prowadzą chów bydła mięsnego. Pan Norbert wraz z rodziną zajmuje się opasem bydła do ciężkich mas. Przygoda z bydłem mięsnym w gospodarstwie trwa nieprzerwanie od 2008 r., a gospodarze przez cały czas stawiają na rozwój. Już w kolejnym, 2009 roku, wybudowali nową oborę o wymiarach 18 x 44 m. W powstałym budynku zwierzęta utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym, na podłodze szczelinowej, pod którą znajdują się dwa zbiorniki na gnojowicę o łącznej pojemności 800 m3. Opasy w bukaciarni przebywają w kojcach grupowych po 10 sztuk w jednym, co daje łączną obsadę 160 zwierząt, a razem ze zwierzętami przebywającymi w starszych budynkach obsada wynosi 280 sztuk bydła. W tym utrzymywanych jest tu również ok. 30 jałówek mięsnych ze względu na chęć pełnego wykorzystania posiadanych zabudowań, w których praca przy zwierzętach wymaga poruszania się miedzy nimi, a jałówki ze względu na mniejsze gabaryty i łagodniejszy temperament umożliwiają te prace. W gospodarstwie o łącznej powierzchni 118 ha użytków rolnych uprawianych jest 45 ha użytków zielonych, 40 ha zbóż oraz 33 ha kukurydzy na kiszonkę. Cała powierzchnia upraw wykorzystywana jest wyłącznie do zagwarantowania bazy paszowej dla bydła. Zwierzęta żywione są paszą TMR, w skład której wchodzą takie komponenty, jak: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, siano/słoma, pasze treściwe. Na potrzeby utrzymywanych zwierząt sporządzane jest dziennie ok. 4,5 tony TMR-u, w którym ok. 4 ton stanowią pasze objętościowe, a pozostałe 500 kg to pasze treściwe. Średnio wychodzi więc ok. 2 kg pasz treściwych dziennie na zwierzę. Oczywiście, pobranie pasz treściwych zależy od wielkości pobrania suchej masy TMR.

TRZEBA INWESTOWAĆ

Posiadana baza paszowa pozwala na utrzymywanie w gospodarstwie większej liczby zwierząt, stąd pomysł właściciela na budowę kolejnego obiektu. Podczas naszej wizyty trwały zaawansowane prace budowlane, co widać na zdjęciu. Według pana Norberta inwestycje są konieczne do dalszego rozwoju i utrzymania się na rynku, choć wiążą się z dużym ryzykiem. Sokołów proponuje zawieranie umów z minimalną ceną gwarantowaną, zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa stałych i długoletnich dostawców żywca. Nowy obiekt pozwoli na powiększenie stada o kolejne 70 sztuk bydła. Zwierzęta będą utrzymywane w kojcach grupowych po 12 sztuk, na głębokiej ściółce. Taka decyzja wynikła przede wszystkim z dużo niższych kosztów inwestycji (w porównaniu z montażem podłogi szczelinowej), jak również dobrej dostępności w okolicy słomy na ściółkę. Komfortowe warunki zapewnią zwierzętom również: sprawna wentylacja kominowa oraz pokrycie dachu wykonane z płyty warstwowej, co zapewni zimą izolację przed mrozem, a latem uchroni przed nadmiernym nagrzewaniem się budynku. Po zasiedleniu nowego obiektu stado będzie docelowo liczyło ok. 350 zwierząt, z roczną sprzedażą ok. 170 sztuk bydła.

UDZIAŁ W PROGRAMIE

Gospodarstwo już od początku swojej działalności w zakresie produkcji bydła mięsnego współpracuje z firmą Sokołów w ramach programu "Razem w przyszłość". Ze względu na konstrukcję warunków programu obie ze stron są zadowolone ze współpracy, zapowiadając jej kontynuację w kolejnych latach. Jedną z niezwykle ważnych kwestii, zapewniających komfort w prowadzeniu gospodarstwa, jest pewność i terminowość wypłat za bydło sprzedawane do firmy Sokołów. A jest to sprawa w wielu firmach zaniedbywana i rzutująca na dalszą współpracę. Niejednokrotnie napływały do redakcji sygnały od rolników, że niektóre podmioty skupujące bydło zwlekają z wypłatą należności. Kolejną zaletą współpracy są premie kontraktacyjne w wysokości 3 proc., jak również dodatkowa bonifikata w wysokości 30 gr do kilograma WBC dla uczestników programu "Razem w przyszłość". Dużym ułatwieniem, będącym niejednokrotnie jedyną drogą do rozpoczęcia produkcji, jest również pomoc w organizacji cieląt i możliwość ich finansowania w ramach atrakcyjnego kredytu. Istotną kwestią jest zastosowanie karencji, na skutek czego spłata kapitału i odsetek następuje dopiero po sprzedaży danej partii zwierząt. Pan Norbert korzysta z pomocy w organizowaniu cieląt, czym zajmuje się Jan Zając, jeden ze specjalistów ds. współpracy z hodowcami w firmie Sokołów. W ostatnim czasie głównym źródłem materiału do opasu w gospodarstwie są cielęta pochodzące z odchowalni cieląt w wieku ok. 4 miesięcy, ważące ok. 140 kg, w pełni przygotowane do pobierania stałego pokarmu, po zakończonym okresie odpajania preparatami mlekozastępczymi. Jest to dość komfortowy sposób pozyskiwania cieląt, które są już przygotowane do dalszego opasu. Choć są one wyraźnie droższe od tych pochodzących z wolnego rynku, to rolnik ma przynajmniej pewność wysokiej jakości materiału, czego dowodem jest fakt, że nie było dotąd żadnych strat w postaci upadków cieląt. Dodatkowo przy tak dużym stadzie, kupując mniejsze cielęta wymagające pieczołowitej opieki, należałoby zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy, co również generowałoby dodatkowe obciążenia finansowe. W tym przypadku zatem gospodarstwo wyspecjalizowane jest w jednym kierunku - w opasie bydła. Zwierzęta sprzedawane są w ciężkiej masie, jednak ich wiek nie może przekroczyć 24 miesięcy, co zapewnia optymalną cenę i rentowność opasu.

Dla kogo jest program opasu „Razem w przyszłość”?

Odpowiada redakcji dr inż. Paweł Włodawiec, wiceprezes Zarządu ds. surowcowych Sokołów S.A.

Program funkcjonuje od marca 2007 roku, czyli w przyszłym roku będzie to już 10 lat. Współpracuje z nami ok. 900 rolników z całej Polski i jesteśmy otwarci na nowych kontrahentów. Podstawowymi wymaganiami przystąpienia do programu są: posiadanie wystarczającego zaplecza paszowego dla danej partii zwierząt, a także budynków, w których zwierzęta utrzymywane będą w odpowiednich warunkach dobrostanu. Nawiązanie współpracy rozpoczyna się od zgłoszenia rolnika do udziału w pro¬gramie, po czym następuje weryfikacja warunków w gospodarstwie i podpisanie umowy kontraktacyjnej i programowej na partię minimum 10 sztuk jednorazowego wstawienia buhajków, jałówek lub wolców. Umowa programowa zapewnia wszelkie korzyści zarezerwowane dla uczestników programu. W przypadku organizacji cieląt do opasu rolnicy mają pełną dowolność, mogą sami wyszukiwać materiał lub zwrócić się do nas o pomoc w zorganizowaniu określonej partii zwierząt. Dostępne są zwierzęta z trzech kategorii wagowych: ok. 100, 140 i 250-300 kg. Jeżeli gospodarstwo ma już pewien staż współpracy, możemy również zaoferować możliwość zawarcia umowy z minimalną gwarantowaną ceną sprzedaży. Dla rolnika są to o tyle korzystne warunki, że w przypadku wyższej ceny rynkowej dostaje on tę cenę, która jest w momencie sprzedaży wyższa. Oprócz finansowania zakupu cieląt istnieje również możliwość finansowania zakupu pasz według ustalonego wcześniej harmonogramu. Sokołów poprzez współpracę z firmami paszowymi umożliwia uczestnikom programu zakup pasz treściwych po preferencyjnych cenach.

 

Artykuł ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę już dziś!