- Wzmocnienie roli polskich hodowców i poszukiwanie nowych rozwiązań wspierających rozwój gospodarstw mlecznych, to dwa priorytetowe tematy, które stały się inspiracją dla wspólnego projektu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Hochland Polska Sp. z o.o. – informuje PFHBiPM.

Współpraca między stronami ma obejmować m.in. stworzenie Akademii Młodego Hodowcy, wspólnej oferty edukacyjnej skierowanej do dostawców Hochland, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, rozpoczynają prowadzenie działalności rolno-hodowlanej lub przygotowujący się do jej przejęcia.

Akademii Młodego Hodowcy skupiać się będzie na aktywizacji młodych rolników-przedsiębiorców i wsparciu ich możliwości rozwoju w kierunku samorealizacji.

- Zakładamy działania motywujące i wzmacniające kompetencje (wiedzę i umiejętności) poprzez wskazywanie nowoczesnych rozwiązań i praktycznych usług pomagających podejmować trafne decyzje i bezpiecznie funkcjonować na rynku – czytamy w komunikacie PFHBiPM.

Dodatkowo współpraca ma obejmować doradztwo dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka w kierunku współczesnego, ekonomicznego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat, PFHBiPM reprezentował Prezydent Leszek Hądzlik, a mleczarnię Hochland Polska Sp. z o.o. Peter Knauer – Prezes Zarządu oraz Marcin Gołębiowski – Dyrektor Łańcucha Dostaw.