Zgodnie z wynikami oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez PFHBiPM, w 2021 r. ocena prowadzona była w 18 559 stadach i obejmowała 793 536 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 8 837 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,13 proc. (365 kg) oraz białka 3,42 proc. (302 kg).

Wyniki dla Regionu Oceny Północ obejmują cztery województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Jak informuje PFHBiPM, pomimo problemów z pandemią i drastycznego wzrostu cen środków produkcji w 2021 r. hodowcy z Regionu Oceny Północ we wszystkich województwach uzyskali po raz kolejny wzrost średniej wydajności mleka od krów ocenianych. Producenci mleka z województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego przekroczyli granicę dziewięciu tysięcy kilogramów, uzyskując odpowiednio 9 073 i 9 051 kilogramów mleka. Wzrost średniej wydajności w województwie zachodniopomorskim o 134 kilogramy jest najwyższy w kraju. Z kolei najniższą wydajnością w ocenianym regionie charakteryzowało się województwo warmińsko-mazurskie (8 365 kg mleka).

W 2021 r. w Regionie Oceny Północ oceną objęte było ponad 170 tys. krów w 3 973 stadach. Przeciętna wydajność krów w tym regionie w 2021 r. wynosiła 8 669 kg mleka o zawartości 3,39 proc. białka i 4,11 proc. tłuszczu, a przeciętna wielkość stada wynosi obecnie 42,91 szt.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie kujawsko-pomorskim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie kujawsko-pomorskim prowadzona była w 1 475 oborach, w których znajdowało się średnio 61 783,4 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 41,89 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. to 9 051 kg mleka o zawartości 3,40 proc. (308 kg) białka oraz 4,08 proc. (369 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. z miejscowości Jarantowice.

Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 335,8, zaś ich średnia wydajność to 14 203 kg mleka o zawartości 3,42 proc. białka i 3,06 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, Janusz Zaremba, kierujący spółką, doskonale rozumie, że zysk z produkcji mleka wynika nie tylko z samej wydajności mlecznej krów, ale także z długości użytkowania zwierząt. Wydajność fermy Jarantowice za 2021 rok jest nieco wyższa (14203 kg mleka) niż w roku ubiegłym (14174 kg mleka).

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie pomorskim

PFHBiPM w 2021 r. w województwie pomorskim oceniła 913 obór, w których znajdowało się średnio 34 357,5 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 37,63 sztuk. Ich przeciętna wydajność wynosiła 8 414 kg mleka o zawartości 3,40 proc. (286 kg) białka oraz 4,10 proc. (345 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie pomorskim zajęło gospodarstwo Fortune spółka z o.o. z miejscowości Cieszymowo. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 1281,8 sztuk. Wyprodukowały one średnio 12 943 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,42 proc. i tłuszczu 3,65 proc.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, ze względu na specyfikę 2021 r. i gwałtownie rosnące ceny środków do produkcji szczególny nacisk w tym gospodarstwie jest kładziony na rozważenie każdej decyzji od strony ekonomicznej. Większość podejmowanych decyzji nie prowadziła do maksymalizacji produkcji, tylko do zwiększenia wyniku ekonomicznego.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie warmińsko-mazurskim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie warmińsko-mazurskim obejmowała 1367 obór, w których znajdowało się 6 2468,1 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 45,70 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r. to 8 365 kg mleka o zawartości 3,37 proc. (282 kg) białka oraz 4,16 proc. (348 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Joanny i Leszka Budniewskich z miejscowości Wikielec. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 16,3 a ich średnia wydajność to 14575 kg mleka o zawartości 3,44 proc. białka i 3,52 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, obecnie przy tak dużych kosztach produkcji tak wysoka produkcja mleczna nie jest już głównym celem hodowcy. Budniewski przykłada wielką wagę do genetyki swojego stada, starannie dobiera seksowane nasienie buhajów. Kieruje się przede wszystkim takim cechami jak wydajność mleka, sucha masa, liczba komórek somatycznych oraz pokrój (wymię, nogi z naciskiem na racice) a także indeksy PF oraz IE.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie zachodniopomorskim

W 2021 r. w województwie zachodniopomorskim PFHBiPM oceniła 206 obór, w których znajdowało się średnio 11 957,9 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 58,05 sztuk. Ich przeciętna wydajność wynosiła 9 073 kg mleka o zawartości 3,37 proc. (306 kg) białka oraz 4,08 proc. (370 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. Krowy z tego stada w 2021 r. charakteryzowały się średnią wydajnością na poziomie 13 950 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,31 proc. i tłuszczu 4,20 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 652,8 sztuk.

Jak zaznacza hodowca, rok 2021 charakteryzował się walką z galopującą inflacją oraz próbami utrzymania poziomu produkcji przy utrzymaniu przyjętego systemu żywienia, programu szczepień a w konsekwencji zapewnienia komfortu i dobrostanu zwierzętom. Jak podkreślił, zapewnienie rentowności, opłacalności produkcji to najważniejsze wyzwanie w obecnych czasach.