Większość hodowców koncentruje uwagę na krowach mlecznych, które poprzez produkcję mleka w bezpośredni sposób wpływają na rachunek ekonomiczny gospodarstwa. Wychów jałówek pozostaje często bez należytej atencji. Takie działanie prowadzi do sytuacji, w których młode zwierzęta niewłaściwie przygotowane są do roli, jaką będą pełnić w przyszłości - krów mlecznych. Bardzo często przyrosty oraz kondycja takich jałówek odbiegają od zakładanych wartości. Zbyt wolne tempo wzrostu prowadzi do konieczności odłożenia w czasie decyzji o kryciu takich osobników. Z kolei nadmierne otłuszczenie może powodować zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego oraz problemy z zapłodnieniem. Szacuje się, że koszty wychowu jałówek wahają się od 6 do 9 gr/kg wyprodukowanego mleka w zależności od przyszłej wydajności życiowej krowy. Badania wskazują, że postępując zgodnie z opracowanym planem wychowu jałówek, zarówno hodowcy, jak i producenci mleka mogą obniżyć koszty ich odchowu do 3-4 gr/kg mleka, co w przypadku łącznej produkcji mleka na poziomie 1 mln kg mleka rocznie daje oszczędność rzędu 30-40 tys. zł. Powinien to być wystarczający bodziec skłaniający producentów mleka do podjęcia konkretnych działań. Należy również dodać, iż wdrożenie właściwych praktyk odchowu młodzieży hodowlanej przyczyni się do uzyskania bardziej produkcyjnych, długowiecznych i zdrowszych krów, które generować będą lepszy wynik finansowy gospodarstwa. Chyba najbardziej krytyczny moment w odchowie młodzieży hodowlanej stanowi odchów cieląt.

OKRES PRENATALNY

Trudno sobie wyobrazić, że o jakości przyszłych krów decydują już decyzje pojęte przed narodzinami cielęcia. Potencjał genetyczny przyszłych krów zależy bowiem w dużej mierze od...

 

Artykuł ukazał się w numerze 1/2016 magazynu Farmer

Zamów prenumeratę