Narzędziem, stanowiącym dużą pomoc podczas porodu u krów, jest wycielacz. Dużą zaletą urządzenia jest możliwość obsługi tylko przez jedną osobę, co ogranicza potrzebę angażowania dodatkowych osób. Jest to szczególnie istotne w przypadku nocnych wycieleń, kiedy trudniej jest zorganizować pomoc.

Wycielacz zbudowany jest z dwóch zasadniczych elementów: prowadnicy o długości ok. 180 cm i głowicy. Po prowadnicy przemieszcza się przekładnia, która ściągając linki porodowe powoduje wysuwanie się cielęcia z kanału rodnego.

Zastosowanie przyrządu porodowego jest uzasadnione wyłącznie w przypadku wystąpienia porodu fizjologicznego, przy ułożeniu główkowym prostym lub pośladkowym prostym. Należy więc przed przystąpieniem do pomocy sprawdzić pozycję i ułożenie płodu.

Przyrząd porodowy jest dużym ułatwieniem, jednak należy używać go z należytą ostrożnością. Długie ramię wycielacza powoduje powstawanie dźwigni, która przekazuje dużą siłę. Użytkowanie tego urządzenia wymaga pewnego doświadczenia. Nieumiejętne wykorzystanie, z użyciem dużej siły, może spowodować uszkodzenie cielęcia lub krowy.

Zakłada się, że uzasadniony ekonomicznie jest zakup wycielacza przy wielkości stada powyżej 20 krów. Ceny wahają się od ok. 700 zł za najprostsze urządzenia do ok. 2500 zł w przypadku bardziej zaawansowanych.