Wydajność mleczna krów z populacji ogólnej wzrosła o 411 kg/szt. w latach 2006-2010, lecz nadal jest o 24 proc. niższa od przeciętnej mleczności krów w UE-27 oraz o 30 proc. w UE-15. – informuje Polski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wydajność krów w Polsce w oborach objętych kontrolą użytkowości jest znacznie większa niż krów mlecznych z populacji ogólnej. W roku 2010 mleczność krów ocenianych była większa o 2170 kg/szt. , tj. o 45 proc. od mleczności krów z populacji ogólnej.

Wydajność mleczna krów objętych oceną w Polsce w odniesieniu do wydajności krów w krajach członkowskich ICAR (International Committee for Animal Recording)  jest ciągle niewielka. Niższą mleczność wśród wybranych państw w 2009 roku odnotowano na Łotwie (5 785 kg/szt.) i Litwie (6 119kg/szt.), natomiast zbliżoną w Słowenii (6 789 kg/szt.) i na Słowacji (6 858 kg/szt.).